Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2005 » Rekürren Otitis Media
 

Rekürren Otitis Media

Özlüoğlu L. N., Tarhan E.

Akut otitis media (AOM) en sık rastlanan enfeksiyöz çocukluk çağı hastalığıdır. Genellikle tek AOM atağı kendini sınırlar, tanı ve tedavisi kolaydır. Ancak bazı çocuklar rekürren AOM atakları geçirmektedirler.Rekürren akut otitis media iki atak arasında en az 1 ay olmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde 4 veya daha fazla atak geçirilmesi, veya 6 aylık dönemde 3 veya daha fazla atak geçirilmesi olarak tanımlanabilir. Emzirme, günlük bakımın aile veya küçük gruplu kreş ortamında olması, sigara dumanından kaçınma temel koruyucu önlemlerdir. Rekürren otitis medialı hastaları influenza ve pnömokok aşılarıyla immünize etmek önerilmektedir. Bu bölümde bu hastalara yaklaşım, antibiyotik proflaksisi, tedavi seçenekleri ve cerrahi girişim de ayrıca tartışılmıştır. Sık otitis media atakları gecikmiş konuşma, işitme kaybı ve otolojik sekele neden olabileceğinden bu hastalara erken tanı konması ve sıkı bir takip yapılması büyük önem arzetmektedir.

Recurrent Otitis Media

Özlüoğlu L. N., Tarhan E.

Acute otitis media (AOM) is the most common infectious childhood disorder. Usually single episodes of AOM are self-limiting and diagnosed and treated easily. But some children experience recurrent episodes of AOM. Recurrent acute otitis media is normally defined as four or more AOM episodes during a year or three or more AOM episodes during a six month period, with an intermediate period of at least 1 month between two consecutive episodes. Breast feeding, using family or small group day care for children, and avoiding exposure to tobacco smoke are the main preventive measures. It is also helpful to immunize children who have recurrent OM with influenza and pneumococcal vaccines. Management options, the antibiotic prophylaxis, and surgical interventions for recurrent AOM were also discussed in this section. Since frequent AOM episodes may lead to delayed speech acquisition, hearing loss, and otologic sequelae, early identification and follow-up of these children are important.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(7):37-40

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale