Timpanoskleroz

Hızalan İ.

Timpanoskleroz, timpan boşluğunda lamina proprianın hyalen dejenerasyonu ile seyreden bir sekel tablonun adıdır. İnaktif ve non invaziv bir proçesdir. İşitme kaybı nedeniyle opere edilmesi gerekebilir. Beraberinde perforasyon olan olgularda klasik timpanoplasti endikasyonları geçerlidir. Fonksiyonel başarıyı belirleyen stapesin fiksasyon derecesidir. Bu da ameliyat öncesi tam olarak saptanamayacağından hastanın beklentilerini doğru tartmak ve olası fonksiyonel sonuçlar açısından hastaya geniş bilgi vermek gerekir. Stapes fiksasyonu durumunda zorlu mobilizasyon denemesi riskli olabileceğinden, stapedetomi gibi uygulamaların da uzun vadede çok tatminkar olmadığı bilindiğinden greftleme sonrası işitme protezi uygulaması alternatif olarak akılda tutulmalıdır.

Tympanosclerosis

Hızalan İ.

Tympanosclerosis can be described as a sequel of the tympanic cavity due to hyalin degeneration of the lamina propria. It is an inactive and non invasive process. An operation should be indicated because of accompanying hearing loss. In perforated cases, the classical indications of tympanoplasty are valid. The functionnal success is determined by the degree of fixation of stapes. As it is not easy to evaluate it before surgery, it is very important to feel out the expectations of the patient and give detailed information about the probable functional results. In case of stapes fixation, forced mobilization can be risky and operations like stapedotomy are not promising because of poor long term results; than hearing aid use should be in mind as an alternative method.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(7):54-59

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale