Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2005 » Sistemik Hastalıklarda Orofarenks Tutulumu Ve Spesifik Enfeksiyonları
 

Sistemik Hastalıklarda Orofarenks Tutulumu Ve Spesifik Enfeksiyonları

Satar B.

Çok sayıda hastalık veya sendromun oral kavite ve orofarenkste bir semptom ya da bulgusu söz konusudur. Bu bölgede görülebilen lezyon ve bulgular stomatit, ülserasyon, veziküler/büllöz lezyonlar, ödem/anjioödem, mukozada kuruluk veya pityalizm, gingivit, periodontit, diş anomalileri, beyaz lezyonlar (liken planus), pigmentasyon, hemorajik lezyonlar, his/tat bozuklukları ve halitozis olarak sayılabilir. Bu lezyonlara neden olan sistemik hastalıklar a) konjenital ve genetik hastalıklar, b) idiyopatik hastalıklar c) metabolik/endokrin hastalıklar, d) maligniteler, e)hematolojik hastalıklar, f) konnektif doku hastalıkları, g) immünolojik hastalıklar, h) nörolojik hastalıklar i) beslenme eksiklikleri ve j) ilaçların etkileri, başlıkları altında sınıflandırılmış ve hastalık veya sendromların ana özellikleri, özellikle oral bulgularına değinilerek incelenmiştir. Son olarak bu bölgeyi etkileyen spesifik enfeksiyonlar vurgulanmıştır. Bahsedilen bulgular, bazen yerleşmiş bir hastalığın bir komponenti, bazen de henüz tümüyle ortaya çıkmamış bir hastalığın ilk işaretleri olabilir. Sonuç olarak bu bulguların bilinmesi, çok sayıda hastalık veya sendromun ayırıcı tanısında yardımcı olacaktır.

Oropharyngeal Involvement In Systemic Disease And Specific Oropharyngeal Infections

Satar B.

Numerous diseases or syndromes have a symptom or sign in oral cavity and oropharynx. The lesions or signs in oral cavity and oropharynx are stomatitis, ulcers, vesicles/bullae, edema/angioedema, dry mucosa or ptyalism, gingivitis, periodontitis, tooth abnormalities, white lesions (lichen planus), pigmentation, hemorrhagic lesions, sensation/taste abnormalities and halitosis. Causative systemic disease have been classified in to a) congenital and genetic disorders, b) idiopathic diseases c) metabolic/endocrine disorders, d) malignant diseases, e) hematologic diseases, f) connective tissue diseases, g) immunologic diseases, h) neurologic diseases i) dietary deficiencies, and j) drugs, and main features have been investigated particularly considering oral signs. Finally, specific infections of oropharynx were emphasized. The signs aforementioned may be a component of full-blown disease or first signs of a disease. As a result, knowledge of these signs will help in differential diagnosis of lots of diseases and syndromes.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(11):41-56

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale