Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Epistaksis Etiyolojisi
 

Epistaksis Etiyolojisi

Ünlü Y.

Epistaksis, çeşitli sebeplerle burun mukozasına veya damar duvarına zarar veren olaylar sonucu meydana gelir. Etiyolojik sebepler lokal ve sistemik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Lokal sebepler arasında travma, yabancı cisim, nazal spreyler, ilaçlar, anatomik bozukluklar, enflamasyon ve tümörler yer alır. Sistemik sebepler arasında; koagülasyon bozuklukları, herediter hemorajik telanjektazi, anevrizma, hipertansiyon, venöz basıncı artıran kardiyovasküler hastalıklar ve çevresel faktörler sayılabilir.

Etiology Of Epistaxis

Ünlü Y.

Epistaxis results from an interaction of factors, damaging the nasal mucosal lining and vessel walls. It is helpful to divide the etiologies in two broad categories: local and systemic factors. Local factors include trauma, foreign bodies, nasal spreys and drug abuse, anatomic abnormalities, inflammation and tumors. Systemic factors include platelet and coagulation abnormalities, cardiovascular disorders such as hereditary hemorrhagic telangiectasia, aneurysms, hypertension, cardiovascular conditions that increase venous pressure and environmental factors.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(10):8-11

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale