Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Klinik Değerlendirme: Fizik Muayenede Özellikli Noktalar (kbb’ci Gözünden)
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Klinik Değerlendirme: Fizik Muayenede Özellikli Noktalar (kbb’ci Gözünden)

Coşkun H.H.

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda uygun tedaviyi yapabilmek için hastanın doğru değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirmenin ilk ve en önemli basamağı fizik muayenedir. İlgili tüm branşlar elbette hastayı değerlendirecektir ancak en önemli rol kulak burun boğaz uzmanına düşer. Kulak burun boğaz muayenesinde amaç hem obstrüktif uyku apnesine yol açan hem de gerekirse daha sonra tedavi amacıyla kullanılabilecek devamlı pozitif hava basıncı (CPAP) aygıtlarının kullanımına engel oluşturabilecek patolojilerin saptanmasıdır. Fizik muayenede burun, oral kavite ve orofarenksin değerlendirilmesi ve fleksibl endoskopla tüm üst solunum yollarının gözlenmesi temel unsurları oluşturur.

ClinicalEvaluatn InObstructive SleepApneaSyndrome:SpecialConsideratns InPhysical Examination(TheOtolarynglgst'sPerspctv)

Coşkun H.H.

The patient with obstructive sleep apnea syndrome has to be evaluated in the right way in order to be treated properly. The first and the most important step of evaluation is the physical examination. The patient undergoes evaluation by all the related specialties but the otolaryngologist plays the most important role. The purpose of otolaryngologic evaluation is to diagnose the problems causing the obstructive sleep apnea syndrome besides identifiying the problems that may interfere with the use of continuous positive airway pressure (CPAP) devices. The main components of physical examination are inspection of the nose, oral caivity and oropharynx and visualization of the upper respiratory tract with flexible endoscope.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):42-44

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale