Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Laboratuvar Değerlendirmesi: Polisomnografi
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Laboratuvar Değerlendirmesi: Polisomnografi

Karadağ M., Burgazlıoğlu B.

Polisomnografi, uyku sırasında, nörofizyolojik, kardiyorespiratuar, diğer fizyolojik ve fiziksel parametrelerin belli bir periyot, genellikle gece boyu eş zamanlı ve devamlı olarak kaydedilmesidir. Elektroensefalografik, elektrookulografik ve elektromyografik ölçümler ardışık uyanıklık epokları ve nonREM, REM periyotlarının kayıtlarının temel prensiplerini oluşturur. Termistörler aracılığıyla oronasal hava akımının ölçülmesi, solunum çabasının analizi, ses kayıtları ve diğer birçok ölçümlerle uyku bozuklukları saptanabilir. Polisomnografi uyku bozuklukları tanısında altın standarttır.

Laboratory Evaluation Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Polysomnography

Karadağ M., Burgazlıoğlu B.

Polysomnography refers to the continuous monitoring of multiple neurophysiological and cardiorespiratory variables, usually over the course of a night, to study normalş and disturbed sleep. Electroencephalographic, electrooculographic, electromyelographic channels provide the basis for staging the recording into successive epochs of wakefulness and various nonREM and REM sleep. Detection of airflow by the thermistors and analysis of breathing patterns, sound records, and the combined application of several other measurements allow the assessment of sleep disorders. Polysomnography is the gold stardard of diagnosing sleep disorders.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):52-56

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale