Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Epidemiyolojisi
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Epidemiyolojisi

Göçmen H., Karadağ M.

Uykuda solunum bozuklukları, insanlık tarihi kadar eski bir konudur. Klinik sonuçları ve diğer sistemik hastalıklarla ilişkisi ortaya çıktıkça bu hastalığın önemi artmış ve epidemiyolojik çalışmalarda daha fazla yer almaya başlamıştır. Polisomnografik çalışmalar yeterli olmadığı için popülasyonlar arasında farklı sonuçlar bildirilmektedir. Genel olarak horlamanın erkeklerin %50’sinde, kadınların %30’unda görüldüğü, uyku apne prevalansının %1-5 arasında olduğu düşünülmektedir. Belirgin risk faktörlerinin hastalığın oluşumuna katkısını belirlemek için yeni ve geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Obstructive Sleep Apnea Syndrome Epidemiology

Göçmen H., Karadağ M.

Sleep related breathing disorder is the old matter like the history of humanity. Its importance increased and It began to take part more in epidemiological studies due to clinical results and relationship with other systemical diseases. There are different results among the populations because polisomnographic studies are not enough. Snoring are seen %50 in men, %30 in women and the prevalence of sleep apnea is %1-5 in general. For determining the contribution to diseaese of risk factors, need new and extensive epidemiological studies.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):7-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale