Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Etyolojisi Ve Risk Faktörleri: Obezite Ve Diğer Risk Faktörleri
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Etyolojisi Ve Risk Faktörleri: Obezite Ve Diğer Risk Faktörleri

Ceylan E., Ege E.

Obezite, yaş, erkek cins, ırk, sigara, alkol, sedatif kullanımı, eşlik eden hastalıklar, yüz çene anomalileri, ve genetik faktörler OSAS’ın ortaya çıkmasında risk faktörlerini oluştururlar. Beden kitle indeksinin 25’den fazla olması, erkeklerde 43 cm, kadında 38’den fazla boyun çevresi OSAS için önde gelen risk faktörüdür. OSAS 40 yaş üstü erkek nüfusda iki kat daha sık görülür. Siyah ırk daha fazla risk altındadır. Hipotiroidi ve akromegali üst hava yolunun daralmasına yol açar, kas tonüsünün azalmasına neden olur ve OSAS’a zemin hazırlar. Mikro ve / veya retrognati, iri tonsiller, iri dil kökü… gibi üst solunum yolunun daralmasına yol açan anatomik sorunlar her yaş grubunda OSAS’a yol açarlar. Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar OSAS’ın ailesel geçişi olduğunu göstermiştir.

Obstructive Sleep Apnea Syndrome Etiology And Risk Factors: Obesity And Other Risk Factors

Ceylan E., Ege E.

Obesity, age, male sex, smoking, alcohol and sedative usage, facial anomalies, genetic factors are risk factors of OSAS. BMI greater (>25) than 25, neck circumference greater than 43 cm in men, 38 cm in women are leading risk factors OSAS. OSAS in seen twice more in male Population over 40 years old. Black race is at higher risk group. Hypothyroidism and acromegaly cause upper airways get narrow, decrease muscle tonus and so predispose OSAS. Micro and/or retrognatia, big tonsils,… and such anatomical pathologies, narrowing upper airways, cause OSAS in all age groups. İnvestigations in our country and World showed that OSAS also has genetic component.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):28-33

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale