Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Obstrüktif UykuApnsSendrmPatofzyljs:ObstrktfUykuApnsiSndrmu Tanımı,ObstrktfUykuApnesiSendrmŞiddetDereclndrms
 

Obstrüktif UykuApnsSendrmPatofzyljs:ObstrktfUykuApnsiSndrmu Tanımı,ObstrktfUykuApnesiSendrmŞiddetDereclndrms

Coşkun F.

Obstrüktif uyku apne sendromu nörokognitif ve kardiyovasküler sekeller nedeniyle gittikçe önemi artan bir hastalıktır. Farenksin anatomisindeki anormallik, üst solunum yolu dilatör kaslarının fizyolojisi ve solunum kontrolünün stabilitesi uyku süresince tekrarlayan farengeal kollapsın önemli sebepleridir. Obstrüktif uyku apneye karakteristik anamnez ve fizik muayene ile tanı konulabilmekle birlikte tek gecelik polisomnografi tanıyı doğrulamak için gerekmektedir.

ObstrctvSleepApneaSyndrmPathphyslgy:DefinitionOf ObstrctvSleepApneaSyndrm, GradingOfObstrctvSleepApneaSyndrmSvrty

Coşkun F.

Obstructive sleep apnoea is a disease of increasing importance because of its neurocognitive and cardiovascular sequelae. Abnormalities in the anatomy of the pharynx, the physiology of the upper airway muscle dilator, and the stability of ventilatory control are important causes of repetitive pharyngeal collapse during sleep. Obstructive sleep apnoea can be diagnosed on the basis of characteristic history (snoring, daytime sleepiness) and physical examination (increased neck circumference), but overnight polysomnography is needed to confirm presence of the disorder.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):11-14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale