Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Burun Damarsal Anatomisi
 

Burun Damarsal Anatomisi

Ketenci İ.

Burun boşluğu hem internal hem de eksternal karotis arterlerden beslenir. İnternal karotis arterin ilk dalı olan oftalmik arter, anterior ve posterior etmoid arter dallarını verir. Bu arterler septumun üst bölgesi ve lateral nazal duvarı besler. Eksternal karotis arter ise internal maksiller arter ve fasiyal arter dalları ile burnun kanlanmasını sağlar. İnternal maksiller arter burunda birkaç dal verir. Bunlar sfenopalatin, posterior nazal ve major palatin arterlerdir. En büyükleri sfenopalatin arterdir. Fasiyal arter, süperior labial arter dalıyla burunun ön bölümünü besler. Bu damarlar arasında yaygın anastomozlar vardır. Kiesselbach pleksusu nazal septumun ön kısmında yer alır ve sfenopalatin, major palatin, superior labial ve anterior etmoid arterler tarafından oluşturulur. Woodruff pleksusu ise orta konkanın arka kısmındadır.

Nasal Vascular Anatomy

Ketenci İ.

The nasal cavity has been supplied from both the internal and external carotid arteries. The first branch of the internal carotid artery is the ophthalmic artery, which gives off the anterior and posterior ethmoid arteries. These arteries supply the superior septum and lateral nasal wall. The external carotid artery provides blood supply to the nose via the internal maxillary artery and the facial artery. The internal maxillary artery gives off several branches to the nose. These are the sphenopalatine, the posterior nasal, and the major palatine artery. The sphenopalatine is the largest of them. The facial artery supplies the anterior nose via the superior labial artery. There are extensive anastomoses between these vessels. Kiesselbach's plexus is located over the anterior nasal septum and is formed by anastamoses between the sphenopalatine, major palatine, superior labial, and anterior ethmoid arteries. Woodruff's plexus is located over the posterior middle turbinate.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(10):3-7

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale