Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Epistaksise Neden Olan Intrakraniyal Anevrizmalar
 

Epistaksise Neden Olan Intrakraniyal Anevrizmalar

Kurtsoy A.

Posterior epistaksisin nadir ancak son derece tehlikeli bir etiyolojik nedeni de intrakavernöz internal karotid arter anevrizmalarıdır (İKİKAA). İdiyopatik veya travmatik olabilen bu anevrizmalar şiddetli epistaksise neden olmaya ek olarak, görme kaybı ve komşu kraniyal sinirlerde bası oluşturarak göz hareketlerinde bozukluklara yol açabilirler. Tanı için hasta öyküsünün yanı sıra bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme çalışmaları yüksek duyarlılıkları nedeni ile oldukça yararlıdır. Ancak, tedavinin planlanması için altın standart olan digital substraction angiography (DSA) ile lezyona ait yapısal özelliklerin yanı sıra beynin damarsal özelliklerinin ortaya konulması tedavinin planlanması için önemlidir. Tedavide uygulanmakta olan embolizasyon, ana damar oklüzyonu ve ekstrakraniyal-intrakraniyal by-pass yöntemlerinin uygulanabilirliğine karar vermede balon oklüzyon testleri ile beyin kollateral gelişiminin yeterliliği ana belirleyicidir.

Epistaxis Due To Intracranial Aneurysms

Kurtsoy A.

Intracavernous internal carotid artery aneurysms (IICAA) are uncommon cause of posterior epistaxis but extremely dangerous. They can be divided into two groups, traumatic and idiopathic and can result in severe epistaxis in addition to visual loss and impairment of eyes movement resulted from compression of adjacent cranial nerves. Computerized tomograpy and magnetic resonance imaging are also so benefical with their high sensivity for diagnosis besides clinical history. Digital substraction angiography is a golden standart for treatment planning to let us know both of brain vascularity and constitutinal feature relating to lesion. There are possible method of the treatment available such as embolization, balloon catheter occlusion and extra-intracranial by-pass. It is a critical role to determine if brain has a collateral feeding sufficiently bu balloon occlusion test to decide the treatment.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(10):32-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale