Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Koagülasyon Bozuklukları
 

Koagülasyon Bozuklukları

Ünal A., Kaynar L.

Şiddetli epistaksis tarif eden hastaların yaklaşık %50’sinde kanama zamanını uzatan hastalıklar tespit edilmiştir. Bu hastalarda, kalıtsal veya edinsel koagülasyon bozuklukları olabilir. Bu nedenle; Epistaksis şikayeti ile gelen hastalarda, küçük travmalardan sonra uzayan kanamalar, kolay morarma veya ailevi kanama hikayesi sorgulanmalıdır. Trombositopeni, epistaksisin önemli sebeplerinden birisidir. Trombosit sayısı 20.000/mm3 altında olduğu zaman, spontan kanamalar görülür. Trombosit sayısını ve fonksiyonunu etkileyen ilaçlar ve hastalıklar, vücudun lokal travmalara karşı cevabını etkilerler. Aspirin ve diğer non steroid antiinflamatuar ilaçlar, siklooksijenaz yolunu değiştirerek trombosit fonksiyonunu bozar ve epistaksise neden olur. Epistaksis’li hastalarda, en sık görülen ailevi kanama bozukluğu Von Willebrant hastalığıdır. Bu hastalar, sık tekrarlayan epistaksis nöbetleri, lokal tedavi ile kontrol edilemeyen kanamalar ile karakterizedir. Epistaksis, hafif-orta derecedeki Hemofili A ve Hemofili B vakalarında sık değildir, ağır Hemofili vakalarında ise, önemli bir problemdir. K Vitamini eksikliğinde; Karaciğerden Faktör II, VII, IX ve X sentezi azalır. Pıhtılaşma faktör eksiklikleri ve faktör düzeyi, epistaksis sıklığı ve şiddeti ile doğrudan ilişkilidir. Kronik böbrek yetmezliği ve üremide, trombosit fonksiyonları bozulabilir. Kronik alkol alımı; trombosit sayısı normal olmasına rağmen, trombosit fonksiyon bozukluğu ve kanama zamanında uzamaya neden olabilir.

Coagulation Disorders

Ünal A., Kaynar L.

About fifty percent of the patients presenting with severe epistaxis, have a hemostasis disorders. These patients may have a congenital or acquired coagulation disorders. A history of prolonged bleeding from minor wounds, easy bruising or a family history of bleeding disorders should be asked in those patients with epistaxis. Thrombocytopenia is the common cause of the epistaxis. Platelet counts below 20.000/mm3, are associated with spontaneous bleeding. Medications and diseases that affect platelet function and quantity reduce the body’s ability to respond to local trauma. The use of aspirin and other nonsteroidal antiinflamatory drugs by altering the cyclooxygenase pathway, has been associated with the occurrence of epistaxis. The most common hereditary bleeding disorder associated with epistaxis is vonWillebrant disease(vWD). These patients are manifests clinically with epistaxis, and excessive bleeding despite local treatment. Epistaxis is unusual in mild hemophiliacs but can be problematic in those with more severe forms of hemophilia A and B. Deficiencies of vitamin K, reduces the synthesis of factors II, VII, IX, and X. Coagulation factor deficiencies and factor levels are directly associated with the frequency and severity of epistaxis. Chronic renal failure and uremia has a negative effect on the platelet function. Chronic ingestion of alcohol also affect the platelet function and there is an associated increased bleeding time despite adequate platelet quantity.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(10):36-40

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale