Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Epistaksiste Arter Ligasyonu
 

Epistaksiste Arter Ligasyonu

Kanlıkama M., Karataş E.

Nazal kavite oldukça vaskülarize bir bölge olup hem internal hem de external karotis (AKİ, AKE) sistemden beslenir. Epistaksis KBB’nin sık görülen acillerinden olup, çoğu kişiyi hayatının bir döneminde etkiler. Koterizasyon, ön ve/veya arka tampon, endovasküler işlemler ve balon uygulaması ile kontrol edilemeyen kanamalarda cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında; arteryel ligasyon, lazer girişimleri yanında septal cerrahi ve septodermoplasti sayılabilir. Arteryel ligasyon ise; tranmaksiller/ transoral internal maksiler arter (IMA) ligasyonu, anterior/posterior etmoid arter ligasyonu, sfenopalatin arter ve eksternal karotis arter ligasyonunu içerir. Endoskopik cerrahinin gelişimiyle, transmaksiller/ transoral IMA ligasyonu daha seyrek uygulanmaktadır. Etmoid bölgeden kaynaklanan kanamalarda, anterior ve posterior etmoid arterler ligatüre edilebilir. Sfenopalatin arter ligasyonu ise günümüzde daha çok endoskop yardımıyla bipolar koagülasyon veya klipsleme ile yapılır. AKE ligasyonu ise burunda kanamayı azaltan spesifik olmayan bir yöntem olup uzun dönem sonuçlarında başarı oranı nispeten düşüktür. Bu makalede, İMA, ön ve arka etmoid arterler ve AKE’ye yönelik cerrahi ligasyon yöntemleri gözden geçirilecektir.

Arterial Ligation In Epistaxis

Kanlıkama M., Karataş E.

The nasal cavity is extremely vascular. Blood is supplied via the internal and external carotid systems. Epistaxis is one of the commonest ENT emergencies. Any bleeding that fails to stop despite management with coterizations, anterior and/or posterior packings, balon applications and endovascular procedures, requires surgical intervention. Surgical intervention can be divided into arterial ligations, laser applications, septal surgery and septodermoplasty. The arterial ligation options include transmaxillary/transoral internal maxillary artery (IMA) ligation, anterior/posterior ethmoid ligation, sphenopalatine artery and external carotid artery ligation. Transmaxillary/transoral IMA ligation is rarely performed now since the introduction of endoscopic nasal surgery. Anterior and posterior ethmoidal artery ligation is occasionally required for severe bleeding from the ethmoidal region. Sphenopalatine artery ligation is usually performed endoscopically and the vessel is normally clipped or coagulated using bipolar diathermy. External carotid artery ligation is a non-specific method of decreasing blood flow to the nose and long term success is not so high. In this article, the methods of artery ligation done by external surgery, including internal maxillary, anterior and posterior ethmoidal and external carotide arteries are reviewed.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(10):72-75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale