Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Santral Uyku Apnesi Sendromu Ve Diğer Uyku Bozuklukları
 

Santral Uyku Apnesi Sendromu Ve Diğer Uyku Bozuklukları

Bora İ.H., Bican A.

Santral uyku apne sendromu; Apne- hipopne indeksi (AHI) > 5 ve apne-hipopnelerin %50’den fazlasının santral tipte olduğu , uyanıklık PCO2 < 45 mmHg, gün boyu uyku hali ile karakterizedir.Teşhisi tüm gece polisomnografi ile konulur. Tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. En iyi tedavi sürekli pozitif hava basıncıdır. Huzursuz bacak sendromu parestezi/disestezilerle birlikte ekstremiteleri hareket ettirme isteği, motor hareketlilik, istirahat sırasında semptomların kötüleşmesi ve geceleri semptomların kötüleşmesi gibi belirtilerle karekterizedir .Hastaların çoğunun idyopatik olduğu düşünülmektedir. Tanı klinik kriterler göre konulur. Farmakolojik tedavide demir replasmanı yanında dopamin agonistleri de kullanılır. REM davranış bozukluğu (RBD) REM uyku sırasında atoni olmaksızın motor belirtilerin görülmesidir. Prevalansı %0.4-0.5 olarak tahmin edilmektedir. RBD, Parkinson hastalığı, multipl sistem atrofisi, Lewy Body demans gibi nörodejeneratif hastalıklarla birlikteliktedir. Tedavide Klonozepam faydalıdır. Narkolepsi gün içerisinde yoğun uyku atakları ile kısa süreli olarak kas tonusu kaybı, uyku paralizisi ve hipnagojik halusinasyonlar önemli belirtileridir. Prevalansı %0.02-0.05 arasında değişmektedir. HLA DQB1-602 %85 ve HLA DQA-102 %95 oranında rastlanır. Olguların çoğu idyopatiktir. Tanısı klınik temel üzerinde konulur. Tanıda polisomnografi ve şüphelenilen hastalarda Multiple Sleep Latency Test (MSLT) endikasyonu vardır.Narkolepsinin kesin tedavisi olmayıp, Modafilin, antidepresanların etkili olduğu görülmüştür.

Central Sleep Apnea And The Other Sleep Disorder

Bora İ.H., Bican A.

Central sleep apnea syndrome, is characterized by apnea hypopnea index (AHİ) > 5 and apnea-hipopnea more than 50% of which are a central type, weakness PCO2 < 45 mmHg and drowsiness which lasts whole day. Its diagnosis is proven by polysomnographia. Its treatment depends on the underyling cause. The best treatment is continous possitive airway pressure. It is charecterised by Restlees Leg Syndrome and/ or the desire to move extremity together with parestesia, motor motility, aggrevation of symptoms during nights.Most of the patients are thought to be idiopathic. Diagnosis is proven according to clinical criteria. In pharmacologic therapy dopamin agonist are also used in addition to iron replacement. REM Behavior Disorders (RBD) is the apperance of motor signs without atoni during REM sleep. Its prevalance is estimated to be 0.4-0.5%. It is accompanied by neurodegenerative disease such as Parkinson disease, multi system atrofy, lewy body demantia. clonozepam is usefull in treatment. Narcolepsy intensive sleep attacks during daytime, muscle tonus loss which lasts shortly, sleep paralysis and hipnogogic halusinations are important symptoms.Its prevalance ranges from 0.02% to 0.05%. HLA DQ B1-602 is seen 85% and HLA DQ A-102 is seen 95%. Most of the cases are idiopathic. Diagnosis is proven clinicaly. Polysomnography is present in the diagnosis and Multiple Sleep Latency Test indication is present in the suspected patient. No certain treatment is present for Narcolepsy but it has been seen that Modafilin, antidepression drug are effective.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):15-27

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale