Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Lab.değer.:Diğer Lab.Testleri (Solunum Fonk. ,Tiroid Fonk Testi, Vs)
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu’nda Lab.değer.:Diğer Lab.Testleri (Solunum Fonk. ,Tiroid Fonk Testi, Vs)

Karadağ M., Demirdöğen E.

Obstrüktif uyku apne sendromu popülasyonda yaklaşık %5-15 sıklıkta izlenmektedir. Polisomnografi uykuda solunum bozuklukları tanısında altın standarttır ancak laboratuvar tetkikler, arter kan gazı analizi, idrar analizi ,akciğer grafileri, solunum fonksiyon testi ve elektrokardiyografi gibi yardımcı tanı yöntemleri tanıyı destekler,ayırıcı tanı da önemlidir ancak tanıyı koydurmada yeterli değildirdir. Yardımcı tanı yöntemleri eşlik eden diabetes mellitus, hipotiroidi, akromegali ve kardiyovaskuler hastalıkların risklerinin belirlenmesinde önemlidir.

Lab. EvaluationOf Obstructive SleepApnea Syndrome: Other Lab.Tests (respiratory FunctionTest,ThyroidFunctionTest,Etc)

Karadağ M., Demirdöğen E.

Obstructive sleep apnea (OSA), is a common medical condition that occurs in approximately 5% to 15% of the population. Although polisomnography is the gold standart of diagnosing sleep breathing disorders, other assistant methods, such as laboratory findings, arterial blood gas examination, urine study, chest graphy, respiratory function tests, electrocardiography, support the diagnose and can also be used for differentiation but not enough to determine the diseases. These assistant methods are important for detecting risk of the concomitant disorders; diabetes mellitus, hypotiroidi, acromegali, cardiovascular diseases etc.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):71-73

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale