Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » 323/124 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
 

323/124 Pediatrik Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu

Basut O.

Günümüzde üzerinde önemle durulan hastalıklardan biri olan OSAS, erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sorun olmaktadır. Çocukluk çağı OSAS’ı erişkinlerden semptom, bulgu, tanı ve tedavi yöntemleri açısından farklılıklar göstermektedir. Bu yazıda özellikle erişkin OSAS’ı ile pediatrik OSAS arasındaki farklar vurgulanmıştır.

Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Basut O.

Today OSAS, one of the sicknesses which is considered the most important one, is a problem for adult as well as for children. OSAS during the childhood indicates differences from the adults in symptom, findings, diagnosis and treatment methods This paper emphasizes as specially the differences between adult OSAS and pediatric one.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(23):124-128

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale