Sjögren Sendromu

Özdoğan H.

Sjögren sendromu (SS) oldukça sık rastlanan otoimmün bir hastalıktır. Prevalansı %0.5 ile 5 arasında değişmektedir. Temel yakınmalar ağızda ve gözlerde kuruluk, parotis ve diğer tükürük bezlerinde şişmedir. Bu nedenle “sikka sendromu” yani kuruluk sendromu olarak da adlandırılır. Kuruluğun nedeni ekzokrin bezlerin otoimmün disfonksiyonuna yol açan periepitelyal lenfosit infiltrasyonudur. Buna primer SS ismi verilir. Eğer bu tanımlanan tablo romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, tiroidit gibi başka bir otoimmün hastalık ile birlikte olursa o zaman sekonder’den söz edilir. Genellikle yavaş ve selim bir seyir gösterir. Hastaların ufak bir kısmında lenfoproliferatif hastalık gelişme riski vardır. Hastalık 2 temel tutulum biçimi gösterir: Glandüler ve ekstraglandüler tutulum. Genellikle lokal tedaviler kullanılır. Sistemik tutulumu olanlarda antimalaryal, kortikosteroid, IVIG ve biolojik tedavilere başvurulabilir.

Sjogren's Syndrome

Özdoğan H.

Sjogren's syndrome is an autoimmune disease of the exocrine glands with a prevalence of 0.5-5 %. Major complaints are dryness of eyes and oral mucosa, accompanied by intermittent or chronic swelling of parotid and salivary glands, therefore it is also named as 'sicca syndrome'. The dryness is secondary to the lymphocytic infiltration of the periepithelial tissue of the exocrine glands. In 30% of the cases there is an association with another autoimmune disease like rheumatoid arthritis, thyroiditis, primary biliary chirrosis (secondary SS). Generally the disease runs a slow and benign course. but in a minority of the cases there is a risk of developing a lymphoproliferative disease. The disease pattern is either glandular or extra-glandular. Artificial tear preparations, saliva stimulants are used as topical therapy. In patients with systemic involvement therapy with hydroxychloroquine, corticosteroids, IVIG and biologics are preferred.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(36):31-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale