Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2007 » Parotis Cerrahisinde Fasial Sinir Yönünden Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözümleri
 

Parotis Cerrahisinde Fasial Sinir Yönünden Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözümleri

Şekercioğlu N.

Fasial sinirin ekstratemporal bölümü gerek parotis içinde gerek dışında çok kompleks bir anatomik yapı gösterir. Öte yandan yine bu bölgedeki önemli anatomik yapılarla yakın komşuluktadır. Sinirin zedelenmesi durumunda ise çok önemli kozmetik, fonksiyonel ve psikososyal sorunlar ortaya çıkar. Yüzde karşılaşılan her tür patolojide önce ana gövdeye sonra bu takibedilerek istenilen bölgeye ulaşmak stratejisi çoğu kez uç dallara ulaşım becerisi eksikliğinden kaynaklanır. Doğrusu, çalışılan her bölgedeki fasial sinir bölümüne ulaşma bilgi ve becerisinin edinilmesidir. Bu yazıda ana gövdeyle ulaşım yanında temporal bukkal ve mandibuler, tersier dallara ulaşım tekniklerinden de söz edilecektir.

Problems And Solutions Involving The Facial Nerve In Parotid Gland Surgery

Şekercioğlu N.

The extratemporal part of facial nerve both in and outside the parotid gland in face, is one of the most complex anatomic structure. Moreover this complex structure is in close proximity with the other important structures of this areas. Any harm to this anatomy may result in serious cosmetic, functional and as a result psico-social problems. Any surgeon attempting the surgery of this area should have the knowledge and experience to approach every parts of nerve without any harm. I will describe the ways of approching tertiery branches of the nerve as well as the main trunk extracranially.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2007, 3(36):37-41

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale