Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi » 2008 » Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif Komplikasyonlar: Serebrospinal Rinore
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Operatif Komplikasyonlar: Serebrospinal Rinore

Yorulmaz İ., Küçük B., Meço C., Oberascher G.

Endoskopik sinüs cerrahisi sırasında veya sonucunda en sık görülen majör komplikasyon serebrospinal rinoredir. Bu durum, cerrahi travma ile kemik tabaka, dura ve altındaki ince araknoid zarın yaralanması sonucu oluşur. Sinonazal boşluk ve subaraknoidal alan arasında bir bağlantı yaratılması sonucunda gelişen beyin omurilik sıvısı kaçağı, cerrahi sırasında fark edilip kapatılmadığı taktirde akut bakteriyel menenjit gibi yaşamsal olabilecek başka önemli komplikasyonlara yol açabilir. Cerrahi sırasında intrakranial penetrasyonu engellemek için cerrahın yeterli endoskopik anatomi bilgisi ile cerrahi eğitimine sahip olması ve bu bilgilerini hastanın radyolojik anatomisiyle ilişkilendirebiliyor olması gerekmektedir. Bu yetilerle kişiye özel farklılıkların önceden tespit edilip uygun cerrahi ekipman yardımıyla zamanında tanınması serebrospinal rinoreden sakınmada ve oluştuğu durumlarda da hemen fark edilmesinde önem arz etmektedir. Yaratılan açıklığın kapatılması için en iyi zaman sızıntının ilk fark edildiği zamandır. Duraplasti mümkünse tecrübeli bir cerrah tarafından uygun ekipman, teknik ve greftler kullanılarak yapılmalıdır. Postoperatif dönemde objektif testlerle sızıntısız bir tamir yapıldığı kontrol edilmelidir.

Surgical Complications In Endoscopic Sinus Surgery: Cerebrospinal Rinorrhea

Yorulmaz İ., Küçük B., Meço C., Oberascher G.

Cerebrospinal fluid (CSF) rhinorrhea is the most common observed major complication of endoscopic sinus surgery (ESS). It occurs as a result of surgical trauma that injures the bony cover, dura and thin arachnoid layer beneath. If the connection between sinonasal cavity and subarachnoid space that causes CSF leakage is not recognized and repaired during ESS, it could lead other important vital complications like acute bacterial meningitis. In order to avoid intracranial penetration throughout ESS, the surgeon needs to develop adequate endoscopic anatomical knowledge and surgical training, both of which should be correlated with the specific radiological anatomy during surgery. These skills are utmost important for identification of differences in advance, which enables their on time exposure in the course of dissection. In accordance, this could prevent an intracranial penetration, but also rapid detection of CSF leakage in case of an incident. Logically, if detected defect should be repaired as soon as possible. Duraplasty should preferably be performed by experienced surgeons with appropriate instruments, techniques and grafts. Postoperative water-tight closure should be controlled by objective measures.

Türkiye Kliniklieri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 2008, 1(2):27-39

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale