Multi Travmalı Hastaya Yaklaşım

Polat O.

Travma global bir halk sağlığı problemidir ve özellikle sanayi ülkelerinde olmak üzere gençler arasında mortalite ve morbiditenin en önde gelen nedenidir. Multipl travmadan söz edebilmek için travmanın, baş-boyun, göğüs, karın ve ekstremiteler olarak kabaca dört bölüme ayrılan insan vücudunda en az iki bölgeyi etkilemesi gerekir. İstisna olarak birden fazla büyük uzun kemik kırığı oluşması hali de multipl travma olarak kabul edilir. Bu hastalara tanı ve tedavi açısından yaklaşım önemli olup belirli bir sıra ile yapılmalıdır. Bu konuda uluslar arası göz önünde bulundurulması gereken en önemli bilgi Advanced Trauma Life Support (ATLS) olarak her zaman akılda tutulmalıdır.

Management Of Multiple Trauma Patients

Polat O.

Trauma is the global public health problem that is the most important reason of mortality and morbidity especially for young population living in developed industrial countries. Multiple trauma means trauma that effects the least two systems of the body which head-neck, chest, abdomen, extremities are the all four systems. One exception of only multiple long bone fractures can be called also multiple trauma. The approach of these patients have some specialties of in order for diagnose and treatment. Most important updated international knowledge can be obtained from Advanced Trauma Life Support (ATLS).

Türkiye Kliniklieri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 2008;1(4):1-7

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale