2009

1. Revizyon Otoskleroz Cerrahisi
Revision Otosclerosis Surgery
2. Otoskleroz Cerrahisinde Yenilikler
New Developments in Otosclerosis Surgery
3. Otosklerozda Koklear İmplantasyon
Cochlear Implantation in Otosclerosis
4. Larinks Embriyolojisi
Embryology of the Larynx
5. Çocuk Larinks Anatomisi ve Erişkinden Farkları
Pediatric Laryngeal Anatomy and Differences from Adult Larynx
6. Çocuklarda Larinksin Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Larynx
7. Çocuklarda Ses Problemleri ve Tedavisi
Voice Disorders of Pediatric Population and Their Management
8. Pediatrik Laringoskopide Anestezi
Anesthesia in Pediatric Laryngoscopy
9. Larinksin Konjenital Anomalileri ve Edinsel Larinks Stenozu
Congenital Laryngeal Anomalies and Acquired Laryngeal Stenosis
10. Rekürren Respiratuar Papillomatozis
Recurrent Respiratory Papillomatosis
11. Larinks Yabancı Cisimleri
Laryngeal Foreign Bodies
12. Çocuklarda Trakeotomi ve Dekanülasyon Süreci
Pediatric Tracheotomy and Decannulation
13. Otosklerozun Fizyopatolojisi
Pathophysiology of Otosclerosis
14. Otoskleroz Epidemiyolojisi
Epidemiology of Otosclerosis
15. Otosklerozda Öykü ve Fizik Muayene
History and Physical Examination in Otosclerosis
16. Otosklerozda Odyolojik Tanı
Audiological Diagnosis of Otosclerosis
17. Otosklerozda Radyolojik Tanı
Radiologic Diagnosis of Otosclerosis
18. Otosklerozun Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Otosclerosis
19. Juvenil Otoskleroz
Juvenile Otosclerosis
20. Koklear Otoskleroz
Cochlear Otosclerosis
21. Otoskleroz ve Tinnitus
Otosclerosis and Tinnitus
22. Otoskleroz ve Vertigo
Otosclerosis and Vertigo
23. Otosklerozda Medikal Tedav
Otosclerosis Medical Therapy
24. Otoskleroz Cerrahisi
Stapes Surgery
25. Otoskleroz Cerrahisinde Kullanılan Protezler ve Özellikleri
The Prosthesis and Their Properties Used in Otosclerosis Surgery
26. Otoskleroz Cerrahisi Komplikasyonları
Complications of Otosclerosis Surgery
27. Tiroid Papiler Karsinomu Için Yapılan Boyun Diseksiyonu Sonrası Bilateral Şilotoraks
Bilaterally Chylothorax Following Neck Dissection For Thyroid Papillary Carcinoma
28. Intraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitörizasyonu
Intraoperative Recurrent Laryngeal Nerve Monitorization
29. Intraoperatif Gama Prob Uygulaması
Application Of Intraoperative Gamma Probe
30. Yeni Cerrahi Teknikler Ve Enstrümanların Riskleri
New Surgical Techniques And Instruments Contingencies
31. Nasus (burun) Morfolojisi
The Morphology Of Nose
32. Burun Histolojisi
Nasal Histology
33. Burun Fizyolojisi
Nasal Physiology
34. Burun Tıkanıklığı Olan Hastanın Değerlendirilmesi
Nasal Obstruction In Patients: Evaluation Of Common Assessment
35. Fizyolojik Burun Tıkanıklıkları
Physiologic Nasal Obstructions
36. Endokrin Ve Metabolik Nedenlere Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Nasal Obstruction Due To Endocrinological And Metabolic Diseases
37. Ilaçlara Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Drugs Mediated Nasal Obstruction
38. Konjenital Anomalilere Bağlı Görülen Burun Tıkanıklıkları
Nasal Obstruction Due To Congenital Anomalies
39. Yapısal Nedenlere Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Depends On The Structural Causes Of Nasal Obstrucrion
40. Mukozal Nedenlere Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Mucosal Causes Of Nasal Obstruction
41. Travmatik Nedenlere Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Depends On The Traumatic Causes Of Nasal Obstruction
42. Neoplastik Nedenlere Bağlı Burun Tıkanıklığı
Nasal Obstruction Secondary To Neoplastic Causes
43. Nonneoplastik Büyümelere Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Nasal Obstruction Due To Nonneoplastic Enlargements
44. Diğer Hastalıklara Bağlı Burun Tıkanıklıkları
Other Causes Of Nasal Obstruction
45. Tiroidektomi Komplikasyonları
Complications Of Thyroid Surgery
46. Tiroidektomi Komplikasyonlarından Kaçınmak Için Cerrahi Açıdan Ustanın Önerileri
Master's Suggestions For Avoiding Surgical Complications Of Thyroidectomy
47. Tiroid Disfonksiyonlu Hastaların Perioperatif Endokrinolojik Değerlendirilmesi
Perioperative Endocrinological Evaluation Of Patients With Thyroid Dysfunction
48. Komplikasyonlardan Sakınmada Cerrahi Açıdan Preoperatif Değerlendirme Ve Hazırlık
Preoperative Evaluation And Preparation For Surgery To Avoid From Complications
49. Peroperatuar Ve Postoperatuar Kanama
Perioperative And Postoperative Bleeding
50. Rekürren Laringeal Sinir Hasarı
Recurrent Laryngeal Nerve Injury
51. Tiroidektomiye Bağlı Hipoparatiroidi
Hypoparathyroidism, Related To Thyroidectomy
52. Tirotoksik Kasırga
Thyroid Storm
53. Superior Laringeal Sinir Hasarı
Superior Laryngeal Nerve Injury
54. Tiroidektomi Sonrası Infeksiyon
Postthyroidectomy Infection
55. Tiroidektomi Sonrası Hipotiroidi
Hypothyroidism After Thyroidectomy
56. Tiroid Cerrahisinin Minör Ve Diğer Nadir Komplikasyonları
Minor And Rarely Complications Of Thyroid Surgery

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale