Erişkinlerde Adenoid Hipertrofisi

Bora F., Ceylan S., Yücel Z., Avseren E., Hamurcu M.

Özet: Adenoid vejetasyon çocukluk çağında en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir.Kliniğimizde 2005-2009 yılları arasında sadece adenoidektomi ve adenoidektomiye ilave olarak aynı seansta başka bir KBB operasyonu geçiren,yaşları 17 ile 48 arasında değişen 40 hastayı retrospektif olarak inceledik.Patolojik incelemeye gönderilen piyeslerin tamamının sonucu reaktif lenfoid hiperplazi olarak geldi.Hastalar postoperatif dönemde endoskopik kontrolden geçirildi.Bu çalışmada çocuklarda 11-12 yaşlarında atrofiye olması beklenen hipertrofik adenoid dokusuna erişkin yaşlarda da sıkça karşılaşılabileceği görüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-76

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale