Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Dijital palpasyon ve ayna görüntüsü eşliğinde yapılan adenoidektomilerin karşılaştırılması.
 

Dijital palpasyon ve ayna görüntüsü eşliğinde yapılan adenoidektomilerin karşılaştırılması.

Mutlu C., Ark N., Yılmaz T., Kurtaran H., Uğur Ş. K., Özboduroğlu A. A.

Amaç: Konvansiyonel adenoidektomi tekniğinde dijital palpasyonla bakiye kalmadığından emin olunarak ameliyat tamamlanmaktadır. Bu çalışma da konvansiyonel adenoidektomi sonrası bakiye doku kalıp kalmadığının ve geride kalan adenoid dokularının hacim ve lokalizasyonlarının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak adenoidektomi planlanan ardışık 101 hasta çalışmaya dahil edildi. Ağız açacağı takılıp, yumuşak damak sonda ile askıya alınmasını takiben konvansiyonel yöntemle adenoidektomi yapıldı. Palpasyonla bakiye kalmadığından emin olunduktan sonra larinks aynası ile nazofarenks kontrol edildi. Varsa, bakiye adenoid dokusunun lokalizasyonunun belirlenmesini takiben larinks aynası eşliğinde küretajı yapıldı. Ayna öncesi ve sonrası kürete edilen dokuların hacimleri ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan 101 hastanın 64 (%63.4)’ ü erkek ve 37(%36.6)’si kadındı. Yaş ortalamaları 6.5 olarak bulundu(1-44yaş). Konvansiyonel yöntemle sadece 20 (%19.8) hastada bakiye adenoid dokusu kalmadığı görüldü. Konvansiyonel yöntemle ortalama 2.27 ml (0.5 – 7.5 ml) adenoid dokusu kürete edilirken, ayna eşliğinde küretaj ile ortalama 0.39ml (0-2.5ml)doku daha kürete edildi. Bakiye olarak kalan adenoid dokularının, total adenoid dokularına oranının ortalama olarak %16 (%3.22 -50) olduğu görüldü. Bakiye doku lokalizasyonuna bakıldığında torus tubarius komşuluğunda 9(%8.9), faringeal tavan koana ağızlarında 65(%64.4), ilk iki bölgede 5(%5), faringeal tavan koana ağızlarında ve nazofarenks posterior duvarda 1(%1), her üç bölgede 1(%1) hastada bakiye adenoid dokusu olduğu görüldü. Cerrahlar arasında bakiye doku hacmi ve lokalizasyonu yönünden anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Konvansiyel yöntem le yapılan adenoidektomilerde genellikle bakiye doku kaldığından, larenks aynası yardımıyla nazofarenks görülerek küretaj tamamlanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-77

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale