Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Yüzüstü Yatma Alışkanlığı ve Obsturuktif Nazal Septal Deviasyonun;TMEDisfonksiyonu Bulguları ile değerlendirilmesi
 

Yüzüstü Yatma Alışkanlığı ve Obsturuktif Nazal Septal Deviasyonun;TMEDisfonksiyonu Bulguları ile değerlendirilmesi

Kocatürk S., Beriat K., Yalçınkaya E.

Özet: Yüzüstü Yatma Alışkanlığı ve Obsturuktif Nazal Septal Deviasyonun ; TME Disfonksiyonu Bulguları ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmada yüzüstü yatma alışkanlığı ve nasal septum deviasyonu olan hastalarda temporomandibular eklem disfonksiyonu bulgularının görülme sıklığını ölçmeyi amaçladık. Tek taraflı nasal obsturuksiyon yaratan septum deviasyonu olan hastaların rahat nefes alabilmek amacıyla deviasyon tarafına yattıkları bilinen bir gerçektir.Bu hastaların aynı zamanda yüzüstü yatma alışkanlıkları da varsa sürekli aynı tarafa yatacakları için çenenin gece boyunca karşı tarafa itileceği ve zamanla TME disfonksiyonu gelişebileceği düşüncesinden yola çıkarak bu çalışmayı planladık. Literatürde bu konuda yapılmış bir çalışma olmadığı için bu konudaki klinik tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: UÜTF’de Nisan 2009 ve Ağustos 2009 tarihleri arasında 4 ay boyunca, tek taraflı nasal obstruksiyon yaratan septum deviasyonu olup TME bozukluğuna yol açabilecek altta yatan patolojisi veya alışkanlığı olmayan hastalara yüzüstü yatma alışkanlıkları olup olmadığı soruldu.Yüzüstü yatma alışkanlığı olan ve olmayan 20’şer hasta çalışmaya dahil edildi.Kontrol grubu olarak da nasal septal deviasyonu olmayan hastalar arasından yüzüstü yatma alışkanlığı olan ve olmayan 20’şer hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar temporomandibular eklem disfonksiyonu bulguları görülme sıklığı açısından karşılaştırıldı. TME disfonksiyonu bulguları muayene yöntemi ile saptandı.TME muayenesinde palpasyonda ağrı, krepitasyon, deviasyon, açımda limitasyon kriterleri esas alındı. Bulgular: Tek taraflı nazal obstruksiyon yaratan septum deviasyonu veya herhangi bir anatomik patolojisi olup, yüzüstü yatma alışkanlığı olan 20 hastanın 16’sında (%80) TME disfonksiyonu bulguları tesbit edildi. Aynı şekilde tek taraflı nazal obstruksiyonu olup yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan 20 hastanın 5’inde (%25) TMED bulguları saptandı. Nazal obstruksiyonu olmayan hastalarda ise yüzüstü yatma alışkanlığı olan 20 hastanın 6’sında (%30), yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan 20 hastanın 3’ünde(%12) TMED bulguları saptandı. Sonuç: Yüzüstü yatma alışkanlığı olan ve tek taraflı nazal obstruksiyonu bulunan hastalarda TMED görülme oranı anlamlı olarak yüksek bulundu.Bu sonuçlara göre, tek taraflı nazal obstruksiyon yaratan anatomik patolojisi ve yüzüstü yatma alışkanlığı olan hastalara uyku alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmaları tavsiyesinde bulunmanın, ileride oluşabilecek TME hastalığını önleyebileceğini düşünmekteyiz.Daha fazla hastayı çalışmaya dahil ederek daha net sonuçlara ulaşabilmek amacıyla çalışmamız sürdürülmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-78

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale