Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Olgu Sunumu: Larenksin Sarkomatoid Karsinomu
 

Olgu Sunumu: Larenksin Sarkomatoid Karsinomu

Kopar A., Önal K., Arslanoğlu S., Uzuner E., Can N.

Özet: Sarkomatoid karsinom üst aerodigestif sistemin nadir görülen bir tümörüdür ve agresif seyreder. Skuamöz hücreli karsinomlar gibi sarkomatoid karsinomlar da ileri yaşlarda ve erkeklerde sık görülmektedir. Bu tümörlerin mikroskopisinde; genellikle iğ hücrelerinin baskın olduğu sarkomaya benzer stroma izlenir ve sitokeratin ile immunohistokimyasal olarak reaktivite gösterir. Kliniğimize başvuran larenks yerleşimli iki sarkomatoid karsinom olgusu tanı, klinik bulguları ve tedavi yaklaşımları, histopatolojik sonuçları, prognostik faktörleri açısından literatür eşliğinde tartışılarak sunuldu. Bu hastalarda immünohistokimyasal çalışmanın önemini ve prognostik faktörleri vurgulamak amaçlandı. İki hastada da tümör larenkste ve glottik yerleşimliydi. Hastaların ikisi de erkek olup yaş ortalaması 68,5 idi. İlk olgu; yaklaşık 3 aydır süren ses kısıklığı şikayeti ile başvurdu, sağ vokal kord anterior 2/3’ünü tutan 1x1 cm’lik, düzgün yüzeyli submukozal kitle görünümü mevcuttu. Diğer olgu ise 45 gündür giderek artan ses kısıklığı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Direk larengoskopisinde sol vokal kord anterior ½ ‘sini ve anterior kommisürü tutan subglottik 0.5 cm uzanımı olan vejetan kitle gözlendi. Preoperatif iki hastaya da boyun ve toraks bilgisayarlı tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Her iki hastada endoskopik larenks biyopsi sonucu sarkomatoid karsinom olarak rapor edildi. Sarkomatoid alanlarda sitokeratin pozitifliği her iki olguda da gösterilerek immunohistokimyasal olarak tanı desteklendi. Hastaların ikisinde de erken evre hastalık mevcuttu ve sadece radyoterapi ile tedavi edildi. Her iki hasta da 24 aylık izlem sonucunda hastalıksız ve sağdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-85

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale