Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Bilateral Simetrik İletim Tipi İşitme Kayıplarında Maskeleme Zorluğu
 

Bilateral Simetrik İletim Tipi İşitme Kayıplarında Maskeleme Zorluğu

Ceryan K., Güneri A., Şerbetçioğlu B., Kırkım G., Güneri E.A., Mutlu B.

Amaç: Bu çalışmada, bilateral simetrik iletim tipi işitme kayıplı otoskleroz olgularında postoperatif kemik yolu eşiklerine en yakın preoperatif işitme eşiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Odyolojik değerlendirmenin temel testi olan saf ses odyometrisinde, hava ve kemik yolu eşiklerinin saptanması sırasında maskeleme işlemine sıklıkla başvurulmaktadır. Uygun olmayan maskeleme işlemi, işitme eşiklerinin olduğundan daha düşük veya daha yüksek olmasına, hava-kemik aralığının olması gerekenden daha dar saptanmasına neden olabilir. Bu durum özellikle otoskleroz olgularına bağlı bilateral simetrik iletim tipi işitme kayıplarında cerrahın stapedotomi endikasyonu kararını etkileyebilir. Hatta gerçek olmayan eşik sonuçlarının elde edilmesi, postoperatif kemik yolu eşiklerinin daha iyi olarak değerlendirmesine neden olabilmektedir. Bu durumu tartışmak amacıyla, bilateral simetrik iletim tipi işitme kaybı olan ve tek kulağına stapedetomi uygulanan ondört otoskleroz olgusunun ( 4 ♂, 10 ♀) operasyon uygulanan kulağına ait preoperatif maskesiz kemik yolu, preoperatif maskeli kemik yolu ve postoperatif kemik yolu eşikleri istatistiksel olarak birbiriyle karşılaştırıldı. Preoperatif maskeli ve preoperatif maskesiz kemik yolu eşikleri arasında tüm frekanslarda; preoperatif maskeli ve postoperatif kemik yolu eşikleri arasında ise 4 kHz’in dışındaki diğer frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Oysa preoperatif maskesiz kemik yolu ile postoperatif kemik yolu eşikleri arasında ise sadece 2 kHz frekansında anlamlı bir fark bulundu. Sonuç: Bu çalışmada maskeleme zorluğunun yaşandığı bilateral simetrik iletim tipi işitme kayıplı hastalarda saptanan maskesiz kemik yolu eşikleri, test edilen bireyin ameliyat sonrası daha iyi duyan kulağının kemik yolu eşiklerine yakın düzeylerde saptanmıştır. Bu nedenle, maskesiz kemik yolu eşiklerinin iyi duyan kulağın gerçek kemik yolu eşiklerini yansıtabileceği göz önüne alınmalıdır. Bu açıdan preoperatif maskesiz kemik yolu eşiklerinin de odyolojik değerlendirme bulgularının içinde yer alması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-142

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale