Nazofarenks Tüberkülozu

Özcan C., Görür K., Vayısoğlu Y., Güçlütürk T., İsmi O.

Özet: Tüberküloz (TB) insanlık çağının en eski hastalıklarından biri olmasına rağmen günümüzde halen özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Baş boyun bölgesinde TB lenfadenit en sık görülmekle birlikte tükürük bezleri, larenks, oral kavite, nazofarenks, kulak gibi diğer bölgelerde de TB görülmektedir. Nazofarengeal TB çok nadir görülür ve tüm TB lezyonlarının % 0,1’ini oluşturmaktadır. Etkeninin inhalasyon yolu ile nazofarenkse ulaştığı düşünülmektedir. Nazofarenks TB hastaların ilk yakınması genellikle boyunda lenfadenopati olup, boyunda kitle, nazofarenkste kitle ve tek taraflı seröz otitis media bulguları ile klinik olarak nazofarenks kanserini taklit edebilmektedir. Nazofarenks kanserinde de çevre dokuda granülomatöz yanıt oluşabileceği için, yanılgıyı önlemek için birçok kez biyopsi almak gerekebilir. Bu olgu sunumunda boyun sol tarafta LAP, sol seröz otitis media ve nazofarenkste kitle bulguları ile başvuran ve nazofarenksten alınan biyopsisi sonucu TB tanısı konulan 17 yaşındaki bayan hasta sunuldu, etiyopatogenez ve tedavi seçenekleri tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-143

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale