Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Dev Submandibuler Gland Taşı: Olgu Sunumu
 

Dev Submandibuler Gland Taşı: Olgu Sunumu

Özcan C., Görür K., Vayısoğlu Y., Türkili S., Körlü S.

Özet: Tükürük bezi hastalıklarının önemli bir kısmını oluşturan tükürük bezi taşları sıklıkla submandibüler bezde görülmektedir. Submandibuler bezde görülen taşlar parotis bezi taşlarına göre daha büyük olmakla birlikte, 15mm’den büyük taşlar dev taş olarak adlandırılmakta ve nadiren görülmektedir. Yaklaşık 20 yıldır sağ submandibuler bölgede şişlik yakınması olan 77 yaşında erkek hastanın yapılan bimanuel muayenesinde yaklaşık 4x4 cm boyutlarında sert kıvamda ağrısız kitlesi mevcut idi. Boyun MR incelemesinde boyun sağ tarafında submandibuler kanal proksimaline uyan bölgede 4x4 cm boyutlarında taş ile uyumlu oluşum mevcut idi. Endotrakeal genel anestezi altında submandibuler bez ile birlikte taş çıkartıldı. Literatürde bu büyüklükte taş bildirilmemiş olup nadir görülmesi dolayısı ile olgunun kliniği ve oluş mekanizmaları tartışıldı ve sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-144

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale