Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Periferik Fasiyal Paralizi İle Kendini Gösteren Konjenital Kolesteatom Olgusu
 

Periferik Fasiyal Paralizi İle Kendini Gösteren Konjenital Kolesteatom Olgusu

Ünal M., Vayısoğlu Y., Güçlütürk T., Sevük L.

Özet: Konjenital kolesteatom genellikle 5-9 yaş arası ve erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Başvuru anındaki yaş ortalaması 4,5 olmakla birlikte literatürde ileri yaşlarda bildirilen vakalar da ender olarak bildirilmektedir. Konjenital kolesteatomların klinik bulguları yerleşim yerlerine bağlıdır. Çoğunlukla orta kulak yapılarının tutulumu sonucu iletim tipi işitme kaybı ilk yakınma olmasına rağmen rutin otoskopik muayenede tesadüfen de görülebilir. Ayrıca perigenikulat ve petröz apeks kolesteatomları, fasyal sinir paralizisi ile, internal akustik kanal ya da labirent erozyonuna bağlı sensorinöral tip işitme kaybı ile de klinik tablo ortaya çıkabilir. Nadiren fasiyal paralizi ile bulgu veren orta kulak yerleşimli konjenital kolesteatom olguları da bildirilmektedir. Bu olgu sunumunda sol periferik fasiyal paralizi ve sol kulakta işitme kaybı ile belirti veren orta kulak yerleşimli konjenital kolesteatom tanısı alan 22 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-145

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale