Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Yetişkin Hastada Nadir Görülen Parotis Glandının Kavernöz Hemangiomu: Olgu Sunumu
 

Yetişkin Hastada Nadir Görülen Parotis Glandının Kavernöz Hemangiomu: Olgu Sunumu

Kuzdere M., Yıldırım G., Hatipoğlu A., Bal M., Göker E. A.

Giriş: Parotis kitleleri arasında hemanjiyomlar yetişkinlerde nadir görülürler. Bu bildiride biz sağ parotis lojunda şişlik yakınması olan 17 yaşındaki bayan hastayı sunduk. Görüntüleme yöntemlerinde sağ parotis bezindeki bu kitle lobulasyon gösteren iyi sınırlı kontrast madde tutan kitle olarak rapor edilmiştir. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsileri teşhis için yeterli bilgi vermemiştir. Operasyon sırasında sağ parotis bezi derin lobunda vasküler kistik kitle ile karşılaşılmıştır. Bu kitlenin yapılan patolojik incelemesinde kavernöz hemanjiyom olduğu anlaşılmıştır. Bu bildiride yetişkinlerde nadir görülen parotis bezinin kavernöz hemanjiyomunun analizi ve literatür taraması yapılmıştır Olgu sunumu: İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde sağ parotis lojunda ağrısız , yumuşak ,yavaş büyüyen , elastik kıvamda kitle nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Olgu: S.Ö. 17 yaşında bayan hastaydı. Çocukluk çağında hiçbir bulgusu olmayan hastanın sağ parotis lojunda ağrısız, yumuşak kıvamda , mobil , 3x3 cm çaplarında , 5 senede fazla büyüme olmayan kitle mevcuttu. Kliniğimize başvuran hastaya ayrıntılı öykü alımı, KBB muayenesi ve radyolojik tetkikler sonucu derin lobtan kaynaklanan kitle nedeniyle genel anestezi altında total parotidektomi operasyonu uygulandı. Çıkarılan kitle histopatolojik açıdan incelendi. Tartışma: Parotis hemanjiyomları yetişkinlerde nadir görülür. Çocuklarda hemanjiyomlardan kapiller ve kavernöz tipleri sık görülse de yetişkinlerde zaten nadir görülen parotis hemanjiyomlarından sadece kavernöz tipi rapor edilmiştir. Bizim olgumuzda da patolojik analiz sonrası bu parotis kitlesenin kavernöz hemanjiyomu oldugu anlaşılmış ve nadir görülen bu durum literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-158

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale