Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Frontal Sinüs Sinovyal Hücreli Sarkomu: Bir Olgu Sunumu
 

Frontal Sinüs Sinovyal Hücreli Sarkomu: Bir Olgu Sunumu

Özdemir Ö., Erbek S.S., Doğan I., Erinanç H.

Özet: Sinovyal hücreli sarkom mezenşimal kaynaklı, malign bir tümördür. Olguların % 3'ünde baş ve boyun bölgesinden kaynaklanır. Bu tümör çoğunlukla ikinci ve dördüncü dekadlarda görülmektedir. Literatürde paranazal sinüslerin primer sinovyal hücreli sarkomunu bildiren sayılı makale bulunmakla birlikte, frontal sinüs kaynaklı sinovyal sarkom olgusuna bir tane rastlanmıştır. Tanı histolojik, immünohistokimyasal özellikler ve bazı olgularda moleküler genetik analiziyle konulmaktadır. Primer tedavi cerrahi eksizyonla birlikte adjuvan radyoterapi veya kemoterapidir. Bu makalede son 1 aydır geçmeyen sağ frontal bölgede ağrı, giderek artan şişlik ve propitozis yakınmaları nedeniyle kliniğimize başvuran ve biyopsi sonucunda frontal sinüs sinovyal hücreli sarkomu tanısı konulan 55 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-165

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale