Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Kapalı Kavite Bone Cement Timpanoplasti Sonuçları
 

Kapalı Kavite Bone Cement Timpanoplasti Sonuçları

Bora F., Yücel Z., Batmaz T., Avseren E., Urulu A.

Özet: Kulak operasyonu olan hastaların yaklaşık % 60 ında timpanik membran perforasyonuna ek olarak osiküler problemler de olmaktadır Bu yüzden timpanoplasti endikasyonu alan hastalarda osiküloplasti temel bir noktadır. Çeşitli materayallerden yapılmış bir çok osiküloplasti protezi rekonstrüksyon için kullanılmakatadır. Kısacası total veya parsiyel rekonstrüksyonda kullanılan protezler otogreft, allogreft veya homogreft formda olabilir. Hidroksiapetit, biomedikal cam ve benzeri bir çok materyalden yapılmış protezler mevcuttur. İnkus ve stapes arasındaki kemikçik zincir devamsızlığı iletim tipi kayıplar da hiç de nadir olmayan bir sebeptir. İnkudotapedial devamsızlığa müdahalede porp uygulamak, kartilaj veya kemik greft ile inkus ve stapesin arasını onarmak inkus uzun kolu ile stapes arasına kemik greft koymak gibi bir çok seçenek mevcuttur Son zamanlarda bone cement piyasada yaygınlaşmaktadır ve kullanımı giderek artmaktadır. Çok çeşitli cam iyonomerli bone cement tipleri mastoid obliterasyon, kemik dehisansların kapanması ve osikuloplasti gibi operasyonlarda kullanılmaktadır. Bone cement osikuloplasti ile giderek arttan işitme kazanımı bildirilmektedir. Polimaleinat cam bone cement, piyasada kolaylıkla ulaşılabilir ve inkus stapes arasını rekonstrükte etmekte kullanılabilir. Bu çalışmada işitme kaybı şikayeti ile başvuran hastaların yapılan odyogramlarındaki hava-kemik yolu arasındaki fark yaklaşık 35 dB’in üzerindeyse kemikçik zincir operasyon esnasında muhakkak kontrol edilmelidir. Çünkü bu hastalarda incudostapedial eklemde gözden kaçabilecek kadar küçük kopukluk olabilir. İşte bu durumda bone cement kullanılarak izole inkudostapedial eklem devamsızlığının rekonstrüksyonu ile ilgili tekniğimizi bildirdik. Bu çalışmada gördük ki bone cement kullanılarak incus-stapes ilişkisinin sağlandığı seçilmiş hastalarda işitme testleri normal fizyolojik sınırlara kadar çekilebilmektedir. Bütün bunların sonucunda hava- kemik yolu arasındaki fark minimuma indirilerek hem hasta hem de hekim açısından tatminkar sonuçlar elde ettik.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-110

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale