Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Parotis Neoplazmlarının Histopatolojik İncelenmesi
 

Parotis Neoplazmlarının Histopatolojik İncelenmesi

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Tanyeri Y., Atmaca S., Özdemir E., Kurnaz Ç.S., Genç G.

Amaç: Parotiste kitle etyolojisi nedeniyle opere edilen hastalarda histopatolojik olarak benign ve malign parotis tümörlerinin oranlarının belirlenmesi. Materyal- Metod: Çalışmaya, şubat 2003- şubat 2009 arasında kliniğimizde parotiste kitle nedeni ile cerrahi tedavi yapılmış 42 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak gözden geçirilerek hastaların postoperatif histopatolojik tanıları değerlendirildi. Bulgular: Parotiste şişlik nedeni ile kliniğimize başvuran ve etyolojiye yönelik tetkikler sonrası operasyona karar verilen parotis kitlelerinin histopatolojik değerlendirmesinde; 42 spesmenin 35’inin (%83) benign (24 hasta plemorfik adenom, 4 hasta warthin tümörü, 1 hasta onkositoma) 7’sinin (%17) malign ( 4 hasta mukoepidermoid ca, 2 hasta metastaz, 1 hasta karsinoma ex pleomorfik adenom) olduğu tespit edildi. Sonuç: Bu sonuçlar parotis bezi kitlelerinin çoğunluğunun benign olduğu yönündeki literatür bilgileri ile uyumludur.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-120

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale