Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Ünilateral Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Uygulaması
 

Ünilateral Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Uygulaması

Akdağ M., Kertmen M., Demir H., Günyel E.

Özet: Tıbbi tedaviye dirençli Meniere hastalarında cerahi tedaviler ya da yarı invaziv medikal tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Yarı invaziv medikal bir uygulama olan intratimpanik gentamisin tedavisi son yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. Ünilateral Meniere hastalarında intratimpanik gentamisin uygulamasının hastalığın semptomları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tıbbi tedaviye dirençli 20 ünilateral Meniere olgusuna bu tedavi uygulanmıştır. Olgular işitme düzeylerine göre iki gruba ayrılarak işitmesi iyi olarak değerlendirilen gruba 30 mg/ml gentamisinden 26 numaralı tüberkülin enjektörüyle, transtimpanik olarak orta kulak hacmi kadar uygulama yapılmıştır. İşitmesi kötü olarak değerlendirilen diğer gruba ise 40 mg/ml gentamisin aynı yöntemle uygulanmıştır. Olgular ortalama 12,4 ay takip edilmiştir. Olguların %95'inde vertigoda tam veya önemli kontrol sağlanmıştır. İşitme açısından değerlendirildiğinde olguların %20'sinin işitmesi kötüleşmiş, %15'inde azalmış ve %10'unda da kaybolmuştur. Kulakta dolgunluk hissi bulunan olguların tedavi sonrası %50'sinde bu semptom kaybolmuştur. Sonuç olarak Meniere hastalığında intratimpanik gentamisin tedavisinin vertigoyu ortadan kaldırma başarısı yüksektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-116

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale