Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Psoriaziste İşitme Ve Koklea Dış Tüy Hücre Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 

Psoriaziste İşitme Ve Koklea Dış Tüy Hücre Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Babademez M.A., Dağlı M., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Şahin Y., Karadağ S. A.

Amaç: Psoriazis kronik papuloskuamöz deri hastalığı olup eritemli, kepekli, kalınlaşmış plaklarla karakterizedir. Hastalığın primer nedeni bilinmemektedir. Son zamanlarda yapılan genetik ve immunolojik araştırmalarda kronik immun aracılıklı inflamatuar bir hastalık olduğu öne sürülmektedir. Bazı araştırmalarda psoriatik epidermiste cd8+ t hücrelerinin baskın olduğu ve tedavi sonrası hastalığın gerilemesiyle beraber bu hücrelerde azalma olduğu gözlenmiştir. Otoimmun hastalıklarda işitmenin araştırıldığı çok sayıda çalışma mevcuttur. Psoriaziste işitmeyi değerlendiren kontrollüçalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı psoriasis hastalarında koklear fonksiyonlar ve işitmenin değerlendirilmesidir. Materyal Metod: Hasta ve kontrol grubuna 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 6,000 Hz frekanslarında saf ses odyometri, timpanometri akustik refleks ve DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emission) testi yapıldı. Bulgular: Hasta grubunun yaş ortalaması 36,1 (11-69 yaş), kontrol grubunun yaş ortalaması ise 38,8 (11-69 yaş) olup istatistiksel fark yoktu. Hasta ve kontrol grubu arasında tüm frekanslarda saf ses eşikleri, DPOAE sinyal, gürültü ve sinyal gürültü oranları benzerdi. (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda odyolojik bulgular ve DPOAE sonuçlarına göre psoriazis hastalarında kokleada dış tüy hücre hasarı ve işitme kaybı tespit edilmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-117

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale