Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Çocuklarda Ön-Arka Plika Sütürasyonunun Tonsilektomi Sonrası Morbidite Üzerine Etkisi
 

Çocuklarda Ön-Arka Plika Sütürasyonunun Tonsilektomi Sonrası Morbidite Üzerine Etkisi

Öztürk Ö., Ada M., Karaman E., Evren Ö., İbrahimov M., Mamanov M., Güngör G.

Amaç: Tonsilektomi sonrası ön ve arka pilikaların sütüre edilerek palatofaringeal mukozanın kapatılması sonrası morbiditenin değerlendirilmesi Gereç ve Yöntem: Tonsilektomi operasyonu planlanan, yaşları 2-14 arasındaki 25 hasta prospektif randomize tek kör olarak değerlendirmeye alındı. Standart bir tonsilektomi sonrası hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 14 hastada tonsilektomi sonrası her iki tonsil loju, ön ve arka plikalar sütüre edilerek kapatıldı. İkinci gruptaki 11 hastada ise mukoza açık bırakıldı ve ilave bir girişim uygulanmadı. Operasyon sonrası 1, 5, 13, 17, ve 21. saatler ile 1-6. günlerde hastalar bulantı-kusma, kanama, kulak ağrısı, ağzını açamama, ateş, gece uyanma sıklığı ve ağrı (Mc Grath Yüz Skalası ile) açısından değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak Chi-Square ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grup hastanın yaş ve cinsiyetleri açısından fark anlamlı değildi. Bulantı-kusma ve kanama açısından 1. saatte, ateş şikayeti için 5. saatte ve ağzı açamama şikayeti için ise 3.günde plika süturasyonu yapılmayan grupta anlamlı derecede fazlalık vardı. Bunların dışındaki semptomlarda diğer bütün saat ve günler için anlamlılık gözlenmedi. Ağrı değerlendirilmesinde de anlamlı farklılık gözlenmemesine rağmen 1 ve 2. günler dışındaki tüm zamanlarda ortalama ağrı değerleri, pilika süturasyonu yapılan grupta daha az olarak tespit edildi. Sonuçlar: Tonsilektomi sonrası pilika süturasyonu yapılması, erken postoperatif dönemde olabilecek bulantı-kusma ve kanamayı azaltmakta etkilidir. Beşinci saatteki ateş ve 3. günde ağzı açamamadaki anlamlı fark, klinik açıdan önemli olmayabilir. Postoperatif ağrı ortalamalarının süturasyon grubunda daha düşük olmasına rağmen anlamlı farklılık oluşmaması vaka sayısının azlığı ile açıklanabilir ve bu nedenle çalışmamız, daha fazla sayıda vakaya ihtiyaç göstermektedir

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-118

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale