Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Parotis bezinde karşılaşılan kitlelerin cerrahi sonrası patolojik bulguları
 

Parotis bezinde karşılaşılan kitlelerin cerrahi sonrası patolojik bulguları

Noyan B., Tatlıpınar A., Ertugay Ç. Ö., Tuncel A.

Özet: Parotis kitlelerine, KBB kliniklerinde sıkça karşılaşılmaktadır. Günümüzde en çok uygulanan tedavi yöntemi cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada 2006-2009 yılları arasında Hastanemiz 1. KBB kliniğinde saptanan ve cerrahi tedavi uygulanan 30 olgunun patolojik sonuçları taranmış ve literatür bilgileri ile karşılaştırılmıştır. 16 erkek, 14 kadın hasta çalışmaya dahil edilmiş olup yaş ortalaması 48 bulunmuştur Olguların 29’una superfisiyal parotidektomi, 1’ine ise total parotidektomi uygulanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, 30 hastanın 20’sinde pleomorfik adenom, 8’inde warthin tümörü, 1’inde onkositom, 1’nde ise bazal hücreli adenom görülmüştür.. Elde edilen sonuç literatür istatistikleri ile uyumlu bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-183

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale