Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Tek taraflı sinonazal polipoid kitlelerde histopatoloji ve neoplastik risk faktörleri
 

Tek taraflı sinonazal polipoid kitlelerde histopatoloji ve neoplastik risk faktörleri

Egeli E., Naiboğlu B., Toros Zer S., Habeşoğlu M., Habeşoğlu E.T., Kaya S. K.

Amaç: Tek taraflı sinonazal polipoid kitlelerin histopatolojik değerlendirilmesi ve klinik semptomlar ile radyolojik değerlendirmenin neoplazi ayrıcı tanısındaki yeri. Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2005-2009 yılları arasında tek taraflı sinonazal polipoid kitle nedeni ile 47 si opere edilen 49 hastanın post-op biyopsi verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru anındaki şikayetleri, hekimin bulguları ve radyoloji ile patoloji raporları detaylıca değerlendirildi. Bulgular: Pre-op patoloji sonucu doğrultusunda olguların 47’sine endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmış ve post-op patolojik değerlendirme yapılmıştır. Pre-op biyopsi sonucu Non-Hodgkin Lenfoma olarak gelen 1 hasta kemoterapi almak üzere Onkoloji Kliniği’ne sevk edilmiştir. Pre-op biyopsi sonucu Ameloblastoma olarak gelen 1 hasta ise radikal cerrahiyi kabul etmemiştir. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastaların post-op patolojik değerlendirilmesinde 38 hastada inflamatuar nazal polipozis, 4 hastada inverted papillom, 2 hastada Schwannom, 1 hastada Pleomorfik Adenom, 1 hastada Myxoma ve 1 hastada ise Skuamöz Hücreli Karsinom saptanmıştır. Primer patolojide neoplastik hastalığın rol oynadığı vakalarda burun kanaması, yüz veya gözde şişlik ile radyografide kemik destrüksiyonu mevcudiyetinin non neoplastik patolojilere göre daha sık olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Tek taraflı polipoid görünümlü burun kitlesi K.B.B. hekiminin klinikte sık karşılaştığı bir durumdur. En sık sebebi inflamatuar nazal polipozis olmakla beraber malignite riski göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle dikkatli bir öykü, fizik muayene ve kitlenin gerek uzanımının gerekse çevre dokulara invazyonunun gösterilebilmesi için radyolojik olarak değerlendirilmesi önemlidir. Burun kanaması, yüzde ödem ve radyografide kemik destrüksiyonu tespit edilen hastalarda malignide ihtimalinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple tüm tek taraflı nazal polipoid kitlelerde rutin histopatolojik değerlendirme yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-192

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale