Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Rize’ de Okul Çağı Çocuklarında Seröz Otitis Media Prevalansı Ve Sigara İçiminin Seröz Otitis Mediaya Etkisi
 

Rize’ de Okul Çağı Çocuklarında Seröz Otitis Media Prevalansı Ve Sigara İçiminin Seröz Otitis Mediaya Etkisi

Erdivanlı Ç. Ö.

Amaç: Seröz Otitis Media İnsidansı Ve Sigara İçilen Ailelerin Çocuklarında Seröz Otitis Media Görülme Ve Ventilasyon Tüpü Uygulanma Sıklığını Araştırmak Gereç Ve Yöntem: Rize Eğitim Ve Araştırma Hastenesi I.KBB Polikliniğine 2007-2009 Yılları Arasında Muayene Edilmek Amacıyla Başvuran 2960 Çocuk Çalışmaya Dahil Edildi. 2960 Çocuk Anne Ve/Veya Babalarının Neden Olduğu Sigara Dumanına Maruz Kalma Ve Seröz Otitis Media Bakımından Değerlendirildi. Bununla Birlikte Tedaviye Yanıt Vermeyen Ve Ventilasyon Tüpü Uygulanan Seröz Otitis Medialı Çocuklar Da Sigara Dumanına Maruz Kalma Açısından Değerlendirildi. Bulgular: Çalışmada Seröz Otitis Media Prevalansı %9.86 (292/2960) Olarak Bulundu. Seröz Otitis Medialı Çocuklarda Anne Ve/Veya Babanın Sigara İçme Sıklığının Seröz Otitis Mediası Olmayan Çocuklara Göre Daha Fazla Olduğu Saptandı (P<0.0001). Anne Ve/Veya Babanın Sigara İçme Sıklığının Seröz Otitis Mediası Olan Ve Medikal Tedaviye Cevap Vermeyerek Ventilasyon Tüpü Uygulanan Çocuklarda Anlamlı Oranda Yüksek Olduğu Saptandı (P<0.0001). Cinsiyetin Seröz Otitis Mediaya Etkisi Anlamlı Değildi (P>0.05). Sonuçlar: Seröz Otitis Media Etyolojisinde Ailevi Faktörlerden Biri Olan Sigara İçimi Oldukça Önemlidir. Ailelerin Bu Konuda Bilgilendirilmeleri Okul Çağı Çocuklarında Özellikle Kalıcı İşitme Kayıplarının Oluşumunda Engelleyici Bir Rol Oynayabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-137

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale