Ailevi Parotis Tümörü

Kara B., Candan S., Şapçı T., Aslan G., Güvenç G. M.

Özet: Kırk altı yaşındaki bir erkek hasta kliniğimize yüzünün sağ tarafında kitle nedeniyle başvurdu. Hasta söz konusu kitleyi yaklaşık beş yıl önce fark ettiğini, ancak kitlenin özellikle son bir yılda büyüme gösterdiğini ifade etti. Aile öyküsünde ise büyükbabasının öldüğü sırada yüzünün her iki yanında büyük şişliklerin olduğu, ancak bu konuyla ilgili daha önce doktora başvurmadığı, aynı şekilde kendisinden bir yaş büyük ağabeyinin yüzünün her iki yanında da son birkaç yıldır şişliklerin mevcut olduğu öğrenildi. Hastanın muayenesinde sağ parotis lojunda, düzgün sınırlı, hareketli, ağrısız, yaklaşık 7x4 cm boyutlarındaki kitle palpe edildi. Daha önce başvurduğu bir sağlık kuruluşunda yapılan ultrasonografik incelemesinde kitlenin kistik ve solid komponentlerinin bulunduğunun tespit edildiği görüldü. Hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Kitleden aspire edilen yaklaşık 6cc’lik sıvının sitolojik incelemesinde lenfosit ve polimorf nüveli lökositlerin var olduğu, ancak epitelyal eleman ve atipik hücre görülmediği bildirildi. Hastanın boyun manyetik rezonans görüntülemesindeki (MRG) bulgular ise sağ parotis bezinin yüzeyel lobunda, düzgün sınırlı, ortası nekrotik tümöral lezyonla uyumlu idi. Ardından hastaya yüzeyel parotidektomi opoerasyonu yapıldı ve eksize edilen kitlenin histopatolojik incelemesi sonucu Warthin tümörü tanısı koyuldu. Daha sonra muayene edilen hastanın ağabeyinin de her iki parotis lojunda kitlesi olduğu görüldü ve yapılan boyun MRG’sindeki radyolojik özellikler, tümörün bilateral olması ve aile anamnezi doğrultusunda ön planda Warthin tümörü tanısı düşünüldü. Ancak hasta daha ileriki bir tarihte opere olmak istediği için tanının histopatolojik doğrulaması henüz yapılamadı. Parotis tümörleri nadiren ailevi olabilmektedir. Böyle bir durumda dikkatli bir anamnez alınması, ailenin diğer şüpheli bireylerinin de incelenip tanı koyulabilmesi için önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-201

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale