Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Graves Hastalığında İşitmenin Değerlendirilmesi
 

Graves Hastalığında İşitmenin Değerlendirilmesi

Dağlı M., Karaşen R.M., Işık S., Karabulut H., Güler S., Berker D., Erden G.

AMAÇ: Bu vaka kontrol çalışmasının amacı Graves hipertiroidizm hastalarında işitmeyi değerlendirmektir. MATERYAL METOD: Graves Hastalığı olan 22 hasta (44 kulak) ve 22 sağlıklı 500, 1000, 2000, 4000 ve 80000 Hz frekanslarında saf ses odyometri, timpanogram ve akstik refleks testleri yapıldı. BULGULAR: Grupların sağ ve sol kulak işitme eşiklerinde anlamlı fark görülmedi. (Bonferroni Düzeltmesine göre p>0.0042). Gruplar arasında R250, L500, L4000 ve L8000 düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark olup hasta grubunda işitme kaybı bulundu. (Bonferroni Düzeltmesine göre p<0.0042). Diğer frekanslardaki ölçümler iki grup arasında benzerdi (Bonferroni Düzeltmesine göre p>0.0042). Grup 1 içerisinde hem sağ hem de sol kulak işitme eşikleri ile ST3, ST4, TSH ve TR-Antikorları arasında olarak anlamlı korelasyon görülmedi. 8000 frekansında tirotoksikoz’un kontrole göre işitme kaybına ilişkin odds oranı ve (%95 güven aralığı); 14.97 (4.03-55.64) olarak saptandı. SONUÇ: Saf ses odyogram bulgularımıza göre graves hastalığında özellikle yüksek frekanslarda olmak üzere tüm frekanslarda işitme eşiklerinin kontrol grubuna göre yüksek bulunması hastalığın otoimmun mekanizmasıyla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-143

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale