Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Nazal Polipozis Prognozuna Alerji Varlığının Etkisi
 

Nazal Polipozis Prognozuna Alerji Varlığının Etkisi

Dere H., Özcan M., Selçuk A., Özdaş T., Doğan U.

ÖZET: Burun ve paranazal sinüslerin kronik inflamatuar bir hastalığı olan nazal polipozis, tek başına bir hastalık olabileceği gibi diğer hastalıklarla birlikte de görülebilir. Bu hastalıklardan bazıları; alerji, astım, aspirin hipersensitivitesi, rekürren rinosinüzittir. Bu çalışma alerji varlığının nazal polipler üzerine etkisini araştırmak amacı ile 29 nazal polipozisli hastada prospektif olarak yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba deri prick testi pozitif olan veya prick test kontrendikasyonu olduğu için serum spesifik IgE bakılarak alerji pozitifliği tespit edilen 11 hasta alındı. İkinci gruba ise alerji testleri negatif olan 18 hasta alındı. Preoperatif olarak nazal ve oral steroid tedavisi verildi. Operasyon öncesi endoskopik ve radyolojik değerlendirilmeleri yapıldı. Endoskopik değerlendirme Mackay-Naclerio nazal polip evrelendirme sistemine göre, radyolojik değerlendirme Lund-Mackay paranazal sinüs BT değerlendirme sistemine göre yapıldı. Bütün hastalara bilateral endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Postoperatif nazal steroid uygulandı. Postoperatif 1.yıllarında kontrol endoskopik muayene ve radyolojik değerlendirme yapıldı. Yapılan istatistiksel değerlendirmede her iki grubun yaş, cinsiyet, şikayet süresi, sigara öyküsü, önceki operasyon hikayesi ve astım varlığı yönünden birbiri ile uyumlu olduğu görüldü (sırasıyla p=0.66, p=0.76, p=0.59, p=0.56, p=0.34, p=0.72). Grup 1’de preoperatif endoskopik derecelendirme sonuçları ortalama 1.50, postoperatif 1.04 olarak bulundu. Bu grubun preoperatif ve postoperatif endoskopik değerlendirme sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldığında iyileşmenin anlamlı düzeyde olmadığı görüldü (p>0.05). Grup 1’in preoperatif ve postoperatif radyolojik değerlendirme sonuçları değerlendirildiğinde sırasıyla ortalama 6.41 ve 6.00 olarak bulundu. İstatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme olmadığı görüldü (p>0.05). Endoskopik ve radyolojik değerlendirmeler grup 2 için karşılaştırıldığında endoskopik derecelendirme ortalaması preoperatif ve postoperatif sırasıyla 1.66 ve 0.97 bulundu. Lund- Mackay skorları ortalama preoperatif 7.56 ve postoperatif 5.95 olarak bulundu. Grup 2’nin preoperatif ve postoperatif endoskopik ve radyolojik değerlendirmeleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı düzelme görüldü (sırasıyla p<0.001, p<0.005). Sonuç olarak, alerji testi pozitif olan nazal polipozis hastalarında medikal ve cerrahi tedaviye yanıtın daha sınırlı olduğu, alerji varlığı bulunmayan hastalarda ise tedavi sonuçlarının daha başarılı olduğu tespit edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri SS-68

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale