Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Prematüre Over Yetmezliği Olan Hastalarda Timpanik Membran Bulguları
 

Prematüre Over Yetmezliği Olan Hastalarda Timpanik Membran Bulguları

Gerek M., Birkent H., Karabulut H., Baysal N., Gülerman C.

Amaç: Prematüre over yetmezliği(POY); 40 yaş altında gonadal yetmezliğe sekonder gonadotropik hormon yüksekliği ile birlikte menstruasyon olmaması durumudur. Sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Genetik bozukluklar, otoimmün antikorlar, kemoradyoterapi, enfeksiyonlar, iatrojenik nedenler risk faktörü olarak gösterilmiştir. POY hastalarının poliklinik takiplerinde sık kulak şikayetlerinin olması nedeniyle prospektif, randomize, kontrollü çalışma yapıldı. Materyal Metod: Mayıs-Ağustos 2009 tarihleri arasında KBB ve İnfertilite kliniklerine başvuran 45 POY hastası ve 28 sağlıklı kontrolün otomikroskopik muayeneleri yapıldı. 45 yaş üzeri POY hastaları, sendromik ve baş boyun anomalili hastalar çalışmaya alınmadı. Timpanik membranda atrofi, sklerotik plak, parst tensa- pars flaksida retraksiyonları, timpan membran fibrozisi ve perforasyon durumu incelendi. Bulgular: Hasta grubunun yaş ortalaması 29,4 ± 8,3 (15-45), kontrol grubu yaş ortalaması 28,06 ±4,6 (21-41) olarak tespit edildi. POY hastalarının %61,1’inde (55 kulak), kontrol grubunun %42,9’unda (24 kulak) timpanik membran patolojisi saptandı (p=0,031). Belirgin timpanik membran patolojisi hasta grubunda %28,9 (26 kulak), kontrol grubunda %7,1 (4 kulak) bulundu (p=0,001). Timpanik membran atrofisi (p==0,009) ve tüm pars tensa retraksiyonları (p=0,005) hasta grubunda anlamlı olarak fazlaydı. Diğer parametreler arasında anlamlı fark gözlenmedi. Sonuç: POY hastalarında kronik seröz otitis media ve komplikasyonlarının normal populasyondan fazla olabileceğini düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-146

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale