Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Baş-Boyun Yerleşimli Non-Vestibuler Schwannomalar
 

Baş-Boyun Yerleşimli Non-Vestibuler Schwannomalar

Köybaşıoğlu A., İnal E., Çelik M., Çatlı T., Gökdoğan O., Abaday A.

Amaç: Baş boyun bölgesinde sıkça rastlanan kitlelerden biri olan schwannomaların klinik bulguları ve tedavi sonuçlarını sunmak Gereç ve Yöntem: KBB Anabilimdalımızda 2000-2009 yılları arasında kitle eksizyonu yapılan ve schwannoma tanısı alan 18 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların klinik bulguları, başvuru şikayetleri, yapılan tanı yöntemleri ve uygulanan tedavi seçenekleri incelendi. Bulgular: İncelenen 18 hastadan 2 hastada parafaringeal yerleşimli 7 hastada parotis bölgesi yerleşimli, 7 hastada diğer boyun kısımlarında kitle ile, 1 hastada retrofaringeal bölgede, 1 hastada pterigopalatin fossada gözlenmiştir. Çoğu schwannom spesifik bir sinirden kaynaklansa da bir kısım isimlendirilemeyen ufak sinir pleksus dallarından kaynaklanabilir. Bu hastalar incelendiği zaman en sık vagal sinirden kaynaklanmakla birlikte lingual sinir, suboksipital sinir, vidian sinir, brachial pleksus kaynaklandığı diğer nöral yapılardır.Hastaların klinik bulguları incelendiğinde temel klinik; yerleştiği yere, büyüklüğüne ve kaynaklandığı sinire göre değişen zaman içinde yavaş büyüyen kitle veya ilgili sinir veya etraf dokulara baskı bulgulardır. Bunun dışında tümör yerleştiği yere göre bulgu verir. 18 hastadan 17 hasta kitle şikayeti ile başvururken 1 hasta öksürük şikayeti ile başvurup çekilen bilgisayarlı tomografi sırasında insidental olarak saptanmıştır. Preoperatif görüntüleme tümörün boyutu, yaygınlığı, etraf anatomik yapılar ve de cerrahi planlamada kullanılmıştır. Bu hastaların hepsinde en az bir görüntüleme yöntemi kullanılmıştır. Non vestbüler baş boyun schwannomlarda temel tedavi seçeneği komplet cerrahi eksizyondur. Malign transformasyon schwannomlar içinde çok az kısmında görülmekte olup araştırma dahilinde izlenmemiştir. Sonuç: Baş boyun schwannomları ağrısız boyun kitlelerinde akla ilk gelen tanılardan olmalıdır. Tanıda görüntüleme yöntemleri yardımcı olup temel tedavi yöntemi cerrahidir. schwannoma, baş boyun, parafaringeal.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-214

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale