Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Polipli Kronik Otitis Media Olarak Sunulan Orta Kulak Hemanjiomu
 

Polipli Kronik Otitis Media Olarak Sunulan Orta Kulak Hemanjiomu

Üçüncü H., Aktan B., Yörük Ö., Şipal S., Kurt S.

Özet: 50 yaşında bayan hasta kliniğimize sağ kulakta 2 yıldır devam eden, ilaç tedavilerine rağmen düzelmeyen kötü kokulu akıntı ve işitme kaybı şikayeti ile başvurdu. Otomikroskobik incelemede sağ kulakta pürülan akıntı, dış kulak yolunu dolduran polipoid kitle ve timpan zarda santral perforasyon izlendi. Sol dış kulak yolu ve timpan zar doğal idi. Odiogramda sağ kulakta orta derecede iletim tipi işitme kaybı mevcuttu. İncelenen temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde, mastoid hücrelerin ve timpanik kavitenin düşük yoğunluklu alanlar içerdiği gözlendi. Lezyon sinus timpani, fasial resess, oval pencere ve anterior epitimpanic resesse uzanmıştı. Kemik erozyonu ve dehissans izlenmedi. Juguler bulb ve korotid arter normal olarak izlendi. Dış kulak yolunu dolduran polipoid kitleden lokal anestezi altında alınan punch biyopsi sonucu polip olarak gelmesi üzerine hastaya antimikrobial ilaç başlanarak timpanomastoidektomi operasyonu önerildi. Operasyon sırasında orta kulağın polipoid, frajil ve pulsatil kanama gösteren bir kitle ile dolu olduğu izlendi. Radikal mastoidektomi uygulanarak kitle total olarak eksize edilebildi. Meydana gelen hemoraji 1/50,000 adrenalin solusyonu emdirilmiş spongosten tampone edilerek kontrol altına alındı. Postoperatif herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Kitlenin histopatolojik incelemesi sonucu hemanjiom olarak rapor edildi. Hastanın takiplerinde herhangi bir nüks izlenmedi. Hemanjiomalar vasküler dokunun bulunduğu her yerde görülebilmekle beraber, orta kulak hemanjiomaları oldukça nadir tümörlerdir. Ancak, kulak ameliyatları sırasında kanamaya yol açarak komplikasyon riskini arttırabileceğinden, özellikle polipli kronik otitis medialı olgularda hemanjiomun maskelenebileceği akılda bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-165

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale