Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Labirent Fistüllerine Yaklaşımımız
 

Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Labirent Fistüllerine Yaklaşımımız

Erdem M., Ünal A., Titiz A., Özlügedik S., Özcan M., Yılmaz F. Y.

Amaç: Kolesteatomlu kronik otitis medianın sık rastlanan komplikasyonlarından biri olan labirent fistüllerine yaklaşımda işitme sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Ocak 2005- Haziran 2009 tarihleri arasında kliniğimizde kronik otitis media nedeni ile opere edilen 407 hastadan kolesteatomlu olan 212 hasta incelendi. Bu hastalardaki labirent fistülü sıklığı, fistüllerde uygulanan cerrahi teknikler ile preoperatif ve postoperatif işitme sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Kolesteatomlu kronik otitis media nedeni ile opere edilen 212 hastanın 35 tanesinde (%16,5) labirent fistülü saptandı. Fistüllü hastaların postoperatif erken dönem kontrollerinde Weber testi hasta kulağa lateralize bulunmakla birlikte, preoperatif ve postoperatif odyolojik tetkik ile değerlendirilen 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 23 tanesinde (%85,2) lateral semisirküler kanalda, 2 tanesinde (%7,4) promontoryum üzerinde ve 2 tanesinde (%7,4) süperior semisirküler kanal ile lateral semisirküler kanalı içine alan kombine fistül tespit edildi. Değerlendirmeye alınan hastaların 9 tanesine (%33,3) açık teknik timpanoplasti, 18 tanesine (%66,7) radikal mastoidektomi uygulandı. Cerrahi sırasında hastaların tümünde yaygın patoloji temizlendikten sonraki son aşamada fistül üzerindeki kolesteatom matriksi dikkatlice kaldırıldı. Açığa çıkan fistül üzerinde aspirasyon yapılmadan, temporal kas fasyası kullanılarak fistül onarımı gerçekleştirildi. Postoperatif odyolojik değerlendirme sonucunda hastaların 19 tanesinde (%70.4) kemik yolu iletiminde değişiklik olmadığı, 8 tanesinde (%29,6) kemik yolu iletiminde azalma olmakla birlikte hiçbirinde total sensörinöral işitme kaybı olmadığı görüldü. Sonuç: Kolesteatoma bağlı oluşan labirent fistüllerinde, uygun cerrahi teknik kullanıldığı zaman, büyük fistüller dahil olmak üzere tüm fistüllerde kolesteatom matriksi kaldırılarak da koklear rezervin korunması sağlanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-171

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale