Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Metastatik Bazal Hücreli Karsinom Olgusu
 

Metastatik Bazal Hücreli Karsinom Olgusu

Karaman E., Mercan H., Alimoğlu Y., Kılıç E.

Özet: Bazal hücreli karsinom benign karakter gösteren cilt tümörüdür ve daha çok lokal nüks görülür. Uzak metastaz çok nadir görülen bir durumdur. 64 yaşında erkek ve sol alt göz kapağı medial epikantus tarafında ilk olarak 1995 yılında fark ettiği yaklaşık olarak 1 yıl geçmeyen ülsere bir yara nedeniyle başvurduğu göz polikliniğinde alınan biyopsi sonucu bazal hücreli karsinoma tanısı konulmuş ve opere edilmiş. Operasyondan yaklaşık 3-4 ay sonra aynı bölgeye yakın burun köküne yakın kısımda nüks etmiş ve nüksler nedeniyle hasta birkaç kez daha opere edilmiş. Hasta 2004 yılına kadar yaklaşık 10 kere opere edilmiş. 2004 yılında ise orbital medial uzanımı ve periorbital yumuşak doku tutulumu olduğundan hastaya parsiyel maksillektomi ve orbital ekzantrasyon operasyonu uygulanmış. Postoperatif olarak hastaya radyoterapi uygulanmış. Operasyondan yaklaşık olarak 2 yıl sonra tekrar intranazal uzanım nüks tespit edilmiş ve hasta tekrar opere edilmiş. En son operasyondan yaklaşık 3 yıl sonra tekrar operasyon alanında nüks nedeniyle başvuran hastada aynı zamanda sırt ağrıları da mevcuttu. Bu nedenle hastanın çekilen vertebral kolon MRI’da lumbal vertebral bölgede metastaz lehine olan litik lezyon saptanması üzerine çekilen PET görüntülemesinde multipl kemik metastazı ve karaciğer metastazı saptanmıştır. Operasyon alanından alınan biyopsi materyalinin patolojik inceleme sonucu squamöz differansiyasyon gösteren bazal hücreli karsinom olarak rapor edilmiştir. Uzun süredir devam eden ve uzak metastazlarla ortaya çıkan ve bazal hücreli karsinom olgusu güncel literatür ışığında sunulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-172

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale