Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Otoskleroz Cerrahisi Sonrası İşitmenin İyileşme Süresi
 

Otoskleroz Cerrahisi Sonrası İşitmenin İyileşme Süresi

Özlüoğlu L., Yavuz H., Özer F.

AMAÇ: Otoskleroz cerrahisi sonrası işitme düzeylerinde artış olması başarılı bir cerrahinin beklenen sonucudur. Bu çalışmada tam iyileşmenin ve optimum işitme kazancının ameliyat sonrası ne zaman olacağı belirlenmeye çalışıldı. MATERYAL-METOD: Stapedotomi yapılmış hastaların işitme testi sonuçları retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya otoskleroz nedeniyle primer stapedotomi yapılmış, en az bir yıl süre ile düzenli olarak takibi yapılabilmiş, yaş ortalaması 43 olan, 134 hasta dahil edildi. Hastaların kayıtlarından ameliyat sonrası 1. 3. 6. ve 12 aylardaki hava ve kemik yolu işitme eşikleri düzeyleri ve ortalama hava-kemik aralıkları saptandı. BULGULAR: Ameliyat öncesi bir ay içinde yapılan işitme testlerinde kemik yolu işitme eşikleri ortalaması 27 dB ve hava yolu işitme eşikleri ortalaması 61 dB idi. Ameliyat sonrası 1. ayda hava ve kemik yolu işitme eşikleri ortalamaları 19 dB ve 34 dB olarak saptandı. 3. ayda bu değerler sırasıyla 17 dB ve 30 dB idi. 6. ayda 16 dB ve 28 dB, 12. ayda ise 17 dB ve 28 dB olarak hesaplandı. Yapılan istatistiksel karşılaştırmalarda ameliyat öncesi ve sonrası işitme seviyeleri arasında anlamlı fark saptandı (p<0.001). Ameliyat sonrası 1. ay ve 3. ay hava yolu işitme düzeyleri arasındaki fark anlamlı değilken (p<0.052), 1. ay ve 6. ay hava yolu işitme düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.005). 3. 6. ve 12. aylar arasında anlamlı fark saptanmadı. SONUÇ: Stapedotomi sonrası hem kemik yolu hem de hava yolu işitme kazancı hemen ameliyat sonrası anlamlı derecede artarken, bu artış daha az olmakla birlikte hava yolunda 6. aya kadar devam etmektedir. Altı aydan sonra ise erken dönem işitme düzeyleri anlamlı oranda değişmemektedir. Altı aydan önce yapılan işitme testleri cerrahinin başarılı olup olmadığını göstermekte kullanılabilir. Ancak gerçek işitme kazancının seviyesi 6 aydan sonra belirlenmelidir. Ayrıca otoskleroz cerrahisi sonuçlarının karşılaştırıldığı bilimsel çalışmalarda da 6. aydan sonra elde edilen işitme değerleri kullanılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-230

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale