Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Manyetik Rezonans Değerlendirme İle Akustik Nörinomdan Ayırt Edilemeyen Ramsey Hunt Sendromu
 

Manyetik Rezonans Değerlendirme İle Akustik Nörinomdan Ayırt Edilemeyen Ramsey Hunt Sendromu

Özlüoğlu L., Yavuz H., Özer F., Özer C., Alkan Ö.

Özet: İnternal akustik kanal Magnetik Rözanans Görüntüleme akustik nörinom tanısından altın standarddır. Kanal içi ve kanal girişinde yerleşmiş tümörlerde görünüm tipiktir. Ancak nadir de olsa benzer radyolojik görünüme sahip olan, ancak tömöral olmayan lezyonlar da olabilir. Bu durum ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Sunduğumuz olguda, 60 yaşında erkek hasta fasial parezi ile başvurmuş; izleminde aurikulada veziküler lezyonlar çıkması üzerine tedavi altına alınmıştır. Hastanın şikayetlerinin başlangıcından yaklaşık 1 ay sonra halen fasial parezinin devam etmesi ve beraberinde vertigo ve aynı tarafta hafif- orta derece (40dB) sensörinöral işitme kaybı olması üzerine çekilen MRG görüntülerinde intrakanaliküler anormal kontrast tutulumu tespit edilmiş; bu görünüm akustik nörinomdan ayırt edilememiştir. Şikayetlerinin başlamasından sonraki ikinci ayda yapılan kontrol MRG’de aynı kontrast tutulum devam etmiş ancak minimal gerileme tespit edilmiştir. Hasta uzun süreli takiplerinde fasial fonksiyonlarını yeniden kazanmıştır. Ramsey Hunt Sendromu’ nda, (MRG)‘de intratemporal bölgede labirint ve diğer kranyal sinirlerin anormal kontrast tutulumu sık görülen bir bulgudur. Ancak sadece kanal içinde görülen ve 8 haftadan daha uzun süren anormal kontrast tutulum sık görülen bir durum değildir. Ramsey Hunt Sendromu, geç dönem klinik ve MRG bulguları ile akustik nörinomu taklit edebilir. Hastanın tanısının serolojik olarak teyit edilmesi önemli olmakla beraber tanı koyarken en önemli nokta tekrarlanan çekimlerde ve takiplerde yapılan değerlendirmedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri BP-233

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale