Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri » 2009 » Otosklerozda Cerrahi Yaklaşımlarımız
 

Otosklerozda Cerrahi Yaklaşımlarımız

Topaloğlu İ., Berkiten G., Yaslıkaya S.

AMAÇ Kliniğimizde 9 yıllık periyotta otoskleroz nedeniyle uyguladığımız cerrahi teknikleri analiz etmeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM Kliniğimizde Ocak 2000 – Ocak 2009 arasındaki periyotta otoskleroz nedeniyle toplam 108 hasta ameliyat edildi. Tüm hastalarda preoperatif uygulamayı amaçladığımız teknik stapedotomiydi. Ancak bazı hastalarda çeşitli sebeplerle stapedektomi tekniği uygulandı. Hastaların hepsi genel anestezi altında opere edildiler. Hastalarda kendiliğinden kapanma hafızalı telsiz flouroplastik protezler ve telli flouroplastik protezler kullanıldı. BULGULAR Ameliyat edilen 108 hastanın 73’ü bayan 35’i erkekti. Yaşları 12 ile 65 arasında değişmekte olup ortalama yaş 36 idi. 105 hastaya primer, 3 hastaya revizyon cerrahi yapıldı. 98 hastaya stapedotomi, 8 hastaya total stapedektomi, 1 hastaya parsiyel stapedektomi yapıldı. Hastalara yapılan preoperatif saf ses odyometrisinde 500-1000-2000 hertzlerdeki kemik ve hava yolu arasındaki ortalama fark en az 22 desibel, en çok 48 desibel olarak tespit edildi. Tüm hastalara 0,6 mm çapında ve uzunluğu 4 ile 6 mm arasında değişen protezler kullanıldı. 37 hastaya telsiz 4,5 mm, 26 hastaya telli 4,5 mm, 22 hastaya telsiz 5 mm, 11 hastaya telli 5 mm, 6 hastaya telli 4,75 mm, 2 hastaya telsiz 4,75 mm, 1 hastaya telsiz 4 mm, 1 hastaya telli 4 mm ve 1 hastaya telsiz 6 mm uzunluğunda protezler uygulandı. En sık karşılaşılan komplikasyon 18 olguda korda timpani hasarına bağlı tat duyusu değişikliği olup, hiçbir hastada fasiyal paralizi ve total işitme kaybı görülmedi. SONUÇ Otosklerozda cerrahi teknik olarak tercih ettiğimiz stapedotomi ile aldığımız sonuçlar memnuniyet verici olduğu için aynı teknik ile devam etmekteyiz. Protez olarak telli flouroplastik piston ve kapanma hafızalı flouroplastik pistonları kullanmakta olmamıza rağmen, telli pistonda telin getirdiği sakıncalar, kapanma hafızalı flouroplastik pistonda protezi takarken erken kapanma veya çok manipule edildiğinde geç kapanma sorunları nedeniyle, daha nitelikli olduğu belirtilen titanyum, platin, nitinol protezlerden bir veya birkaçının kullanımına geçmemizin gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXI Ulusal Kongre Özetleri EP-184

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale